• Wystawa „Z Gdyni w daleki świat. Stocznia Gdynia i jej statki” na statku-muzeum „Sołdek” od dnia 16.06.2023 r. będzie nieczynna do odwołania
• 8 czerwca 2023 r. (Boże Ciało) wszystkie oddziały Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku będą zamknięte
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Wojenne losy żeglarzy z jachtu „Dal”

Po wybuchu II wojny światowej wielu polskich żeglarzy stanęło do walki za najeźdźcą i okupantem. Wśród nich znaleźli się por. ułanów Andrzej Bohomolec i oficer marynarki handlowej por. Jerzy Świechowski, którzy w latach 1933-1934 przeszli do historii, przepływając Atlantyk na jachcie „Dal”. Trzeci członek załogi jachtu – por. marynarki handlowej Jan Witkowski zmarł przed rozpoczęciem wojny.

Andrzej Bohomolec – właściciel i kapitan jachtu „Dal” już w 1918 r. wstąpił do Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, za co został odznaczony Krzyżem Walecznych. W chwili wybuchu II wojny światowej był chargé d’affaires w Szanghaju. W 1940 r. wstąpił do Wojska Polskiego we Francji. Brał udział w walkach w Afryce, gdzie został ranny. Po powrocie do zdrowia walczył we Włoszech i we Francji. Podczas wojny został awansowany do stopnia majora. Za zasługi wojenne otrzymał szereg odznaczeń m. in. Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari. W zbiorach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku znajduje się kilka odznaczeń przyznanych mjr. Andrzejowi Bohomolcowi. Dokumentują one szlak bojowy, który przeszedł.

Jerzy Świechowski – członek załogi jachtu „Dal”. W czasie II wojny światowej pływał w konwojach. Niezwykłym wyczynem była ucieczka, dowodzonego przez niego statku „Lida” z Casablanki, w której władzę sprawowali przedstawiciele francuskiego rządu kolaboracyjnego Vichy. Dnia 4.08.1940 r., załoga „Lidy” pozbawiona map i przyrządów nawigacyjnych opuściła port, by po 4 dniach dotrzeć do alianckich baz na Azorach. W zbiorach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku znajduje się kilka odznaczeń przyznanych por. Jerzemu Świechowskiemu, wśród nich Order Imperium Brytyjskiego. Cennym zabytkiem jest także, należący do niego, mundur oficera Polskiej Marynarki Handlowej. Na uwagę zasługuje również książka „Wyprawa jachtu Dal” z pieczątką biblioteki statku „Lida”.