• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

XV Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego

Z przyjemnością informujemy, że jubileuszowa XV Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego odbędzie się w dniach 25 i 26 maja 2020 r. w Pucku, a 27 maja – jako impreza towarzysząca – planowana jest wycieczka terenowa na trasie Władysławowo-Rozewie–Żarnowiec-Nadole. Organizatorem konferencji jest Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku wspierane przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

Konferencja w Pucku odbywać się będzie w związku z przypadającą w roku 2020 setną rocznicą Zaślubin Polski z Morzem oraz 50-leciem istnienia i 100-leciem powołania Muzeum Ziemi Puckiej. Dlatego pragniemy, aby tematem przewodnim wydarzenia były szeroko pojęte polskie tradycje związane z zaślubianiem się wodom oraz znaczenie dostępu do morza dla niepodległej Rzeczypospolitej.

Proponowane tematy dodatkowe to:

  • polskie muzealnictwo morskie i rzeczne w okresie międzywojennym,
  • działalność morskich i rzecznych organizacji społecznych,
  • kolekcjonerstwo morskie i rzeczne,
  • sporty wodne.

Jak zwykle pragniemy również, aby Konferencja stała się okazją do:

  • podsumowania działań polskiego muzealnictwa morskiego i rzecznego w latach 2018-2020 i zaprezentowania zamierzeń, planów rozwojowych na najbliższą przyszłość (wystawy stałe i czasowe, prace badawcze, publikacje, konserwacja, programy edukacyjne, projekty międzynarodowe etc.),
  • prezentacji doświadczeń płynących ze współpracy między muzeami a organizacjami społecznymi kultywującymi pamięć w oparciu o wodę,
  • zacieśnienia bezpośredniej współpracy pomiędzy muzeami i innymi instytucjami w zakresie ochrony nadrzecznego i morskiego dziedzictwa kulturowego i technicznego na obszarze Polski.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy kierować do sekretariatu Konferencji do 9 marca 2020 r.


Pełna treść komunikatu (termin, miejsce, zgłoszenia)
Karta zgłoszeniowa