• Galeria Morska w Spichlerzach na Ołowiance w dniu 03.10.2023 będzie wyłączona ze zwiedzania w związku ze zmianą ekspozycji
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

„Szklany” i „West-B” będą badane przez konsorcjum E-RIHS.pl

Pod koniec stycznia 2020 roku w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku odbyło się pierwsze spotkanie z udziałem przedstawicieli konsorcjum E-RIHS.pl oraz Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Spotkanie zainaugurowało realizację projektu, dzięki któremu możliwe będzie dokładne określenie pochodzenia wybranych zabytków z siedemnastowiecznych wraków z Zatoki Gdańskiej.

E-RIHS.pl (European Research Infrastructure for Heritage Science – Polish node, Polskie Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym) oferuje konserwatorom i innym specjalistom związanym z branżą muzealną dostęp do unikalnej infrastruktury, rozszerzając możliwości badań nad zabytkami metodami fizyko-chemicznymi.

Na spotkaniu w OKM konsorcjum reprezentowali dr hab. Barbara Wagner z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka, prof. z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Ewelina Miśta z Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz prof. dr hab. Pior Targowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ze strony NMM udział wzięli kierownik Działu Konserwacji Muzealiów Irena Rodzik, dr Katarzyna Schaefer, dr Tomasz Bednarz i Piotr Dziewanowski.

– Infrastruktura E-RIHS.PL pozwala naukowcom na kompleksowe podejście do procesu konserwacji zabytków i połączenie działań z zakresu nauk ścisłych i humanistycznych – zaznacza kierownik projektu, dr Katarzyna Schaefer – Liczymy, że dzięki temu projektowi nie tylko poszerzymy naszą wiedzę o metodach konserwacji materiałów tworzących obiekty zabytkowe, ale też pozyskamy dodatkowe informacje o XVII-wiecznych frachtach z Gdańska.

Wśród zabytków, które zostaną poddane badaniom w ramach projektu, znajdują się m.in. szklane butelki z wraka F53.30 zwanego „Szklany”. Butelki mają cynowe zakrętki, a na niektórych widnieją punce jednego z XVII-wiecznych gdańskich konwisarzy. Analizie poddane zostaną też ołowiane wlewki z charakterystycznymi puncami w postaci serduszek z wraka F53.26 „West B”.


Projekt „Określenie proweniencji wybranych zabytków pochodzących z siedemnastowiecznych wraków z Zatoki Gdańskiej – wybór metody konserwacji dzięki zastosowaniu komplementarnych badań oferowanych przez konsorcjum E-RIHS.pl”, został złożony w ramach czwartego naboru projektów o dostęp do infrastruktury badawczej MOLAB/FIXLAB PL www.e-rihs.pl/index.php/nasza-oferta/ oferowanej przez E-RIHS PL i zakwalifikowany do realizacji.

E-Rihs