• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Stanowisko Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku dotyczące „Tablic z 21 postulatami”

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku informuje, że 15 listopada 2019 roku zwróciło się pisemnie do Europejskiego Centrum Solidarności z propozycją rozwiązania (za porozumieniem stron) umowy depozytu dotyczącej zabytku „Tablice z 21 postulatami”. Prośbę swoją motywowaliśmy koniecznością zorganizowania wystawy w Sali BHP, w której „Tablice” miałyby być głównym eksponatem. Organizatorem wystawy miałaby być Fundacja Promocji Solidarności.

Narodowe Muzeum Morskie będąc instytucją kultury oraz depozytariuszem pamięci o przeszłości, pragnie aktywnie uczestniczyć w procesie kształtowania świadomości historycznej oraz postaw społecznych. Priorytetem w naszej misji jest ochrona i konserwacja zasobów muzealnych, dlatego też niezwykle doceniamy zaangażowanie Europejskiego Centrum Solidarności, które przez ostatnie pięć lat prezentowało szerokiej publiczności „Tablice”.

Celem każdego muzeum, jest gromadzenie i ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Dlatego za każdym razem, kiedy instytucje, w tym Fundacja „Centrum Solidarności”, Stocznia Gdańska SA, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Muzeum Europy w Brukseli, czy Europejskie Centrum Solidarności, zwracały się do nas z prośbą o wypożyczenie „Tablic”, udostępnialiśmy je, stosując się do obowiązujących procedur.

Historia „Tablic z 21 postulatami” jest od roku 1981 na trwale spleciona z historią naszego Muzeum oraz historią życia niektórych naszych pracowników. Jednak o wiele bardziej istotne jest, iż „Tablice” są dobrem kultury, które powinny być zachowane i prezentowane kolejnym pokoleniom przypominając o uniwersalnych wartościach, związanych zarówno z danym eksponatem, jak i z ludźmi, którzy przyczynili się do ich powstania.

W chwili obecnej oczekujemy na odpowiedź Europejskiego Centrum Solidarności na naszą prośbę dotyczącą zwrotu „Tablic z 21 postulatami”.