• Oddziały muzeum biorące udział w Nocy Muzeów 2024 będą zamknięte w godzinach dziennych w dniach 18 i 19 maja, z wyjątkiem Muzeum Rybołówstwa w Helu. Szczegółowe godziny otwarcia: oddziały gdańskie, oddziały spoza gdańska
• Sala "Arsenał" w Spichlerzach na Ołowiance wyłączona ze zwiedzania do 14 czerwca 2024 ze względu na przygotowania do nowej wystawy czasowej
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Nowy „Sołdek” już za dwa lata!

Za rok pożegnamy „Sołdka”! Oddział Narodowego Muzeum Morskiego, zacumowany przy nabrzeżu wysypy Ołowianki, zostanie odholowany do stoczni na zaplanowany remont. Wróci – w pełnej krasie i gotowy do organizacji nowej wystawy stałej w jego ładowniach. Działania te będą możliwe dzięki projektowi „2 statki – wspólne morze. Sołdek i Vityaz: dziedzictwo morskie Polski i Rosji”.

„Sołdek” zajmuje szczególne miejsce w gdańskim krajobrazie. Muzealny 70-latek jest miejską ikoną, stałym elementem nabrzeża wyspy „Ołowianka” i jedną z najbardziej popularnych turystycznych destynacji w regionie. Choć jak na swoje lata „Sołdek” jest w niezłej kondycji, a rosnąca z roku na rok frekwencja to najlepsze potwierdzenie jego popularności – nadszedł czas na renowację naszego „pływającego” oddziału.

Dwa statki, jeden projekt

Remont oraz organizacja nowej wystawy stałej w ładowniach „Sołdka” będą możliwe dzięki projektowi „2 statki – wspólne morze. Sołdek i Vityaz: dziedzictwo morskie Polski i Rosji”. Oprócz Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku w projekt zaangażowane są instytucje z Kaliningradu – Muzeum Światowego Oceanu oraz Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta. Dwuletni projekt „2 statki – wspólne morze…” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Całkowity koszt projektu to 2 067 696,76 euro. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku otrzyma dofinansowanie w wysokości 702 534,60 euro.
Głównym celem polsko-rosyjskiego projektu jest zachowanie dziedzictwa historycznego oraz promocja kultury lokalnej regionów transgranicznych poprzez zachowanie statków: polskiego rudowęglowca „Sołdka” oraz jednostki naukowo-badawczej „Vityaz”, oddziału Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie.
– Projekt „2 statki – wspólne morze…” jest interesujący nie tylko ze względu na remont „Sołdka”, do którego zwiedzający i gdańszczanie mają ogromny sentyment – zaznacza dr Marcin Westphal, dyrektor NMM ds. merytorycznych – Prowadzimy ten projekt wspólnie z parterami z Kaliningradu, a głównym jego założeniem jest dualizm: zarówno na rosyjskiej jednostce „Vityaz”, jak i na naszym „Sołdku” będą prowadzone te same prace remontowe, zostanie też zorganizowana na obu jednostkach nowa wystawa stała, która ma promować wiedzę z zakresu żeglugi i transportu morskiego. Połączą nas także seminaria naukowe, plenery artystyczne, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

„Sołdek” jak nowy

Remont „Sołdka” zaplanowany jest na jesień 2020 roku. Statek zostanie odholowany do stoczni (jako statek-muzeum „Sołdek” ma wyłączone silniki główne oraz układy napędowe), gdzie planowana jest m.in. wymiana fragmentów blach poszycia, konstrukcji oraz nitów. W ramach remontu zostaną przeprowadzone także liczne prace konserwacyjno-malarskie, wykonana będzie nowa instalacja elektryczna, zostaną też oczyszczone, zakonserwowane i pomalowane konstrukcje stalowe na pokładzie i wymieniona wykładzina. Prace w stoczni potrwają trzy tygodnie: po tym czasie statek-muzeum wróci na swoje miejsce, ale na czas prac związanych z organizacją nowej wystawy stałej oddział NMM będzie wyłączony ze zwiedzania.

Wystawa o ludziach „Sołdka”

Nowa wystawa stała na „Sołdku” będzie opowiadać o kwestiach związanych z historią polskiej techniki okrętowej, w szczególności o realiach politycznych, społecznych oraz gospodarczych w jakich powstawał statek i w jakich był eksploatowany. – To opowieść o ludziach związanych ze statkiem: konstruktorach, traserach, niterach, spawaczach, kapitanach, oficerach. – mówi dr Robert Domżał, dyrektor NMM – Chcieliśmy wprowadzić naszych gości w świat historycznego statku o napędzie parowym, z którym zawiązane są życiorysy i emocje wielu ludzi morza. Ważnym zabiegiem będzie umożliwienie widzom bezpośredni kontakt z wybranymi eksponatami i zachęcenie do aktywnego poznawania wystawy poprzez za pomocą nowoczesnych środków multimedialnych.
Otwarcie wystawy stałej na „Sołdku” planowanie jest na koniec projektu, we wrześniu 2021 r.

Niepełnosprawni i artyści

Ze względu na ograniczone możliwości poznania ekspozycji na „Sołdku” przez osoby niepełnosprawne, w ramach projektu planowane jest także stworzenie stanowiska multimedialnego w holu siedziby głównej muzeum, w Spichlerzach na Ołowiance, z widokiem na statek. Wirtualna wycieczka pozwoli osobom niepełnosprawnym odbyć interaktywny spacer po ładowniach statku i wystawie stałej.
W ramach projektu w Gdańsku i w Kaliningradzie zostanie zorganizowany także plener artystyczny, co pozwoli grupom artystów z Polski i Rosji na twórcze spojrzenie na tożsamość i dziedzictwo regionu. Rezultatem pleneru artystycznego będzie wystawa czasowa prac artystów pokazana w NMM i MWO, promująca kulturalną współpracę transgraniczną w regionie.


Projekt „2 statki – wspólne morze. Sołdek i Vityaz: dziedzictwo morskie Polski i Rosji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020


Niniejszy artykuł został przygotowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Odpowiedzialność za zawartość niniejszego artykułu leży wyłącznie po stronie Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

2 statki - wspólne morze