• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Nowy „Sołdek” już za dwa lata!

Za rok pożegnamy „Sołdka”! Oddział Narodowego Muzeum Morskiego, zacumowany przy nabrzeżu wysypy Ołowianki, zostanie odholowany do stoczni na zaplanowany remont. Wróci – w pełnej krasie i gotowy do organizacji nowej wystawy stałej w jego ładowniach. Działania te będą możliwe dzięki projektowi „2 statki – wspólne morze. Sołdek i Vityaz: dziedzictwo morskie Polski i Rosji”.

„Sołdek” zajmuje szczególne miejsce w gdańskim krajobrazie. Muzealny 70-latek jest miejską ikoną, stałym elementem nabrzeża wyspy „Ołowianka” i jedną z najbardziej popularnych turystycznych destynacji w regionie. Choć jak na swoje lata „Sołdek” jest w niezłej kondycji, a rosnąca z roku na rok frekwencja to najlepsze potwierdzenie jego popularności – nadszedł czas na renowację naszego „pływającego” oddziału.

Dwa statki, jeden projekt

Remont oraz organizacja nowej wystawy stałej w ładowniach „Sołdka” będą możliwe dzięki projektowi „2 statki – wspólne morze. Sołdek i Vityaz: dziedzictwo morskie Polski i Rosji”. Oprócz Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku w projekt zaangażowane są instytucje z Kaliningradu – Muzeum Światowego Oceanu oraz Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta. Dwuletni projekt „2 statki – wspólne morze…” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Całkowity koszt projektu to 2 067 696,76 euro. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku otrzyma dofinansowanie w wysokości 702 534,60 euro.
Głównym celem polsko-rosyjskiego projektu jest zachowanie dziedzictwa historycznego oraz promocja kultury lokalnej regionów transgranicznych poprzez zachowanie statków: polskiego rudowęglowca „Sołdka” oraz jednostki naukowo-badawczej „Vityaz”, oddziału Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie.
– Projekt „2 statki – wspólne morze…” jest interesujący nie tylko ze względu na remont „Sołdka”, do którego zwiedzający i gdańszczanie mają ogromny sentyment – zaznacza dr Marcin Westphal, dyrektor NMM ds. merytorycznych – Prowadzimy ten projekt wspólnie z parterami z Kaliningradu, a głównym jego założeniem jest dualizm: zarówno na rosyjskiej jednostce „Vityaz”, jak i na naszym „Sołdku” będą prowadzone te same prace remontowe, zostanie też zorganizowana na obu jednostkach nowa wystawa stała, która ma promować wiedzę z zakresu żeglugi i transportu morskiego. Połączą nas także seminaria naukowe, plenery artystyczne, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

„Sołdek” jak nowy

Remont „Sołdka” zaplanowany jest na jesień 2020 roku. Statek zostanie odholowany do stoczni (jako statek-muzeum „Sołdek” ma wyłączone silniki główne oraz układy napędowe), gdzie planowana jest m.in. wymiana fragmentów blach poszycia, konstrukcji oraz nitów. W ramach remontu zostaną przeprowadzone także liczne prace konserwacyjno-malarskie, wykonana będzie nowa instalacja elektryczna, zostaną też oczyszczone, zakonserwowane i pomalowane konstrukcje stalowe na pokładzie i wymieniona wykładzina. Prace w stoczni potrwają trzy tygodnie: po tym czasie statek-muzeum wróci na swoje miejsce, ale na czas prac związanych z organizacją nowej wystawy stałej oddział NMM będzie wyłączony ze zwiedzania.

Wystawa o ludziach „Sołdka”

Nowa wystawa stała na „Sołdku” będzie opowiadać o kwestiach związanych z historią polskiej techniki okrętowej, w szczególności o realiach politycznych, społecznych oraz gospodarczych w jakich powstawał statek i w jakich był eksploatowany. – To opowieść o ludziach związanych ze statkiem: konstruktorach, traserach, niterach, spawaczach, kapitanach, oficerach. – mówi dr Robert Domżał, dyrektor NMM – Chcieliśmy wprowadzić naszych gości w świat historycznego statku o napędzie parowym, z którym zawiązane są życiorysy i emocje wielu ludzi morza. Ważnym zabiegiem będzie umożliwienie widzom bezpośredni kontakt z wybranymi eksponatami i zachęcenie do aktywnego poznawania wystawy poprzez za pomocą nowoczesnych środków multimedialnych.
Otwarcie wystawy stałej na „Sołdku” planowanie jest na koniec projektu, we wrześniu 2021 r.

Niepełnosprawni i artyści

Ze względu na ograniczone możliwości poznania ekspozycji na „Sołdku” przez osoby niepełnosprawne, w ramach projektu planowane jest także stworzenie stanowiska multimedialnego w holu siedziby głównej muzeum, w Spichlerzach na Ołowiance, z widokiem na statek. Wirtualna wycieczka pozwoli osobom niepełnosprawnym odbyć interaktywny spacer po ładowniach statku i wystawie stałej.
W ramach projektu w Gdańsku i w Kaliningradzie zostanie zorganizowany także plener artystyczny, co pozwoli grupom artystów z Polski i Rosji na twórcze spojrzenie na tożsamość i dziedzictwo regionu. Rezultatem pleneru artystycznego będzie wystawa czasowa prac artystów pokazana w NMM i MWO, promująca kulturalną współpracę transgraniczną w regionie.


Projekt „2 statki – wspólne morze. Sołdek i Vityaz: dziedzictwo morskie Polski i Rosji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020


Niniejszy artykuł został przygotowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Odpowiedzialność za zawartość niniejszego artykułu leży wyłącznie po stronie Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

2 statki - wspólne morze