• Statek-muzeum „Dar Pomorza” będzie otwarty w dniu 29.06.2024. od godz. 10:00 do 14:30, następnie od godz. 16:00 do 18:00. Przerwa w sprzedaży biletów od godz. 13:30 do 16:00
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

2 statki – wspólne morze. Sołdek i Vityaz: dziedzictwo morskie Polski i Rosji

W wrześniu 2019 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „2 Ships – Common Sea. Soldek & Vityaz: Maritime Heritage of Poland and Russia” („2 statki – wspólne morze. Sołdek i Vityaz: dziedzictwo morskie Polski i Rosji”) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Partnerami projektu są:Muzeum Oceanu Światowego w Kaliningradzie (Museum of the World Ocean) – beneficjent wiodący, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku oraz Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (Immanuel Kant Baltic Federal University).

Oś Priorytetowa: 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego.

Cel tematyczny: Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego

Czas realizacji projektu: 10.09.2019- 09.09.2021

Finansowanie: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Federacji Rosyjskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020

Całkowity koszt projektu: 2 067 696,76 EUR, w tym dofinansowanie ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 – 1 860 927,08 EUR (90% kosztów kwalifikowalnych)

Całkowity budżet Muzeum Oceanu Światowego wynosi: 1 222 362,79 EUR, w tym kwota współfinansowania projektu z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020: 1 100 126,48 EUR.

Całkowity budżet Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wynosi: 780 594,00 EUR, w tym kwota współfinansowania projektu z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020: 702 534,60 EUR.

Całkowity budżet Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta wynosi: 64 740,00 EUR, w tym kwota współfinansowania projektu z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020: 58 266,00 EUR.

Główny cel projektu: zachowanie dziedzictwa historycznego oraz promocja kultury lokalnej regionów transgranicznych poprzez zachowanie statków-muzeów „Sołdek” i „Vityaz” oraz stworzenie wystaw stałych promujących wiedzę z zakresu żeglugi i transportu morskiego.

W ramach realizacji projektu: zostaną przeprowadzone remonty statków-muzeów: Sołdek i Vityaz, przygotowane nowe wystawy stałe „Sołdek i jego czasy” oraz „Epoka Vityaza”. Odbędzie się plener artystyczny w Gdańsku i Kaliningradzie wraz z wystawą prac poplenerowych oraz zostanie zorganizowana konferencja „Epoka Vityaza”, poświęcona 30-leciu Muzeum Oceanu Światowego, a także międzynarodowe seminaria i praktyki morskie dla studentów w Polsce i Rosji

Projekt jest platformą do wzmocnienia współpracy transgranicznej, ale przede wszystkim stanie się bazą przyszłych działań edukacyjnych, muzealniczych i turystycznych. Muzea będą rozwijały swoją ofertę, korzystając ze zdobytych w ramach projektu doświadczeń, wzmacniając tym samym potencjał turystyczny regionu transgranicznego.


Projekt „2 statki – wspólne morze. Sołdek i Vityaz: dziedzictwo morskie Polski i Rosji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020


Niniejszy artykuł został przygotowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Odpowiedzialność za zawartość niniejszego artykułu leży wyłącznie po stronie Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

2 statki - wspólne morze

[contact-form-7 id="22324" title="Formularz - Wyślij wiadomość do administratora"]