• Sala "Arsenał" w Spichlerzach na Ołowiance wyłączona ze zwiedzania do 12 maja 2024 ze względu na przygotowania do nowej wystawy czasowej
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

„Puck, 10 lutego 1920 oczami świadków” – przygotowania do nowej wystawy czasowej w NMM

Z okazji 100. rocznicy zaślubin Polski z morzem Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku przygotowuje wystawę czasową „Puck, 10 lutego 1920 oczami świadków”. Wernisaż wystawy realizowanej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, odbędzie się 9 lutego 2020 roku w Spichlerzach na Ołowiance.

Akt Zaślubin Polski z morzem miał miejsce 10 lutego 1920 r. w Pucku, gdy w asyście urzędników państwowych, duchowieństwa, wojskowych, przedstawicieli zagranicznej służby dyplomatycznej oraz miejscowej ludności gen. Józef Haller wrzucił do morza pierścień symbolizujący powrót Polski nad Bałtyk. Wśród towarzyszących generałowi osób znaleźli się również wybitni polscy artyści – Julian Fałat, Henryk Uziembło, Włodzimierz Nałęcz. To co wówczas widzieli, utrwalili na obrazach. Pozostali uczestnicy wydarzenia pozostawili zdjęcia, dokumenty, zapiski i wspomnienia. Tworzą one obszerną i bardzo ciekawą chronologiczno-problemową narrację i pokazują Zaślubiny z kilku perspektyw, co nie tylko podnosi wartość ekspozycji, ale też czyni ją interesującą dla widza. – „Puck, 10 lutego 1920 oczami świadków” ma nie tylko pokazać, jak wielkie znaczenie miało odzyskanie dostępu do Bałtyku dla odradzającego się państwa polskiego, zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym oraz prestiżowym, ale przedstawić wielowymiarowość tego wydarzenia – mówi Marcin Westphal, zastępca dyrektora NMM ds. merytorycznych – Symboliczny akt Zaślubin miał na celu budowę więzi Polaków z morzem i rzeczywiście, pobudził zainteresowanie społeczeństwa sprawami morskimi, które z czasem przerodziło się w entuzjazm i dumę owocujące szeregiem ważnych inicjatyw. Zdarzenie z 10 lutego w dużym stopniu zintegrowało polskie społeczeństwo, wyrosłe w trzech różnych tradycjach czasów zaborów, wokół wspólnej idei Polski morskiej, związało ludność kaszubską z polskim interesem narodowym i pobudziło patriotyzm gdańskiej Polonii. Dość wspomnieć, że to Polacy mieszkający w Gdańsku byli fundatorami pierścienia, który gen. Haller wrzucił do Bałtyku. – dodaje dr Westphal.

Celem wystawy w Spichlerzach na Ołowiance – siedzibie głównej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku będzie rekonstrukcja tego wydarzenia na podstawie zachowanych zabytków i dokumentów. Wśród nich najważniejsze miejsce zajmą obrazy przedstawiające Zaślubiny Polski z morzem autorstwa Juliana Fałata i Henryka Uziembły ze zbiorów NMM. – Od początku prac nad wystawą wiedzieliśmy, że sztuka stanowić będzie materiał źródłowy. Obrazy z kolekcji NMM tworzyć będą nie tylko fundament wystawy, ale będą jednocześnie dokumentem, opisującym wydarzenia tamtych czasów – mówi Maciej Maksymowicz z Działu Dokumentacji Muzealnej, jeden z kuratorów wystawy.

Przy tworzeniu wystawy zostaną też wykorzystane nowoczesne środki przekazu: najciekawsze zdjęcia, filmy oraz komentarze przekazane zostaną zwiedzającym w formie prezentacji multimedialnych. Dla najmłodszych zwiedzających przygotowany będzie specjalny program edukacyjny – Nie chcemy zdradzać szczegółów, ale przeniesiemy się w czasie do lat 20-tych i 30-tych ubiegłego wieku – mówi Przemysław Węgrzyn, kierownik Działu Edukacji NMM – W zaaranżowanej w muzealnej przestrzeni klimatycznej kawiarence z epoki, sprawdzimy jak wówczas biegło życie codzienne, jak spędzano wtedy wolny czas nad Bałtykiem. Będziemy łączyć retro z czasami współczesnymi.

Wystawie towarzyszyć będzie wydawnictwo pt. Zaślubiny i co dalej. Katalog wystawy „Puck, 10 lutego 1920 oczami świadków”, które zawierać będzie eseje związane z tematyką wystawy. Do napisania esejów oprócz pracowników NMM zaproszeni zostaną również naukowcy z innych instytucji.

Dofinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.