→ Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi
→ Z dniem 2 listopada 2021 roku statek muzeum "Dar Pomorza" został zamknięty w związku z sezonem zimowym
→ Zasady bezpieczeństwa w oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku w związku z pandemią COVID-19 - przeczytaj

O zabytkach techniki w OKM

13 czerwca 2019 roku w Ośrodku Kultury Morskiej, oddziale Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, odbędzie się IX spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej pt. “Funkcjonowanie muzeum techniki w przestrzeni miejskiej – problemy i wyzwania – studium pomorskie”.

Funkcjonujące od 2016 r. Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej to otwarta platforma współpracy o zasięgu ogólnopolskim, którą tworzą muzea oraz inne instytucje kultury i podmioty programowo zajmujące się dziedzictwem technicznym i poprzemysłowym, zorganizowane w sieć (obejmującą swym zasięgiem wszystkie regiony kraju), w celu wypracowania i wdrożenia doktryny dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, jego ochrony, zarządzania, upowszechniania i promocji.

– Dzielenie się doświadczeniami w zakresie ochrony i konserwacji dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, a także zarządzania nim to jeden ze statutowych celów Stowarzyszenia. – mówi dr Marcin Westphal, zastępca dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – W ramach dwudniowego spotkania przewidziane są wystąpienia oraz panel dyskusyjny ekspertów, a pierwszy dzień Forum jest otwarty dla zainteresowanych.

Poza Narodowym Muzeum Morskim organizatorami spotkania są także Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej oraz Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Głos zabiorą przedstawiciele wielu instytucji: Gdańskiego Ośrodka Sportu, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Centrum Techniki Okrętowej S.A. oraz Politechniki Gdańskiej. Partnerami wydarzenia są natomiast Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy.

Program “IX Spotkania Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej”