• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Gdańsk, stocznie i II wojna światowa – zapraszamy na wykład dra Marcina Westphala

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku i Towarzystwo Przyjaciół Statku-muzeum „Sołdek” zapraszają na wykład dra Marcina Westphala pt: „Gdańskie stocznie w latach II wojny światowej – produkcja, rozbudowa, zatrudnienie”. Wykład odbędzie się 10 maja 2019 roku o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury Morskiej.

Podczas wykładu dr Marcin Westphal przedstawi najważniejsze zagadnienia związane z przygotowaniami dwóch największych gdańskich zakładów stoczniowych – Stoczni Schichaua i Stoczni Gdańskiej do wojny, a następnie uruchomieniem przez nie produkcji na zlecenie niemieckiej marynarki wojennej. Poruszone zostaną również kwestie dotyczące zmiany profilu produkcji stoczniowej od roku 1943, rozbudowy i unowocześnienia zakładów oraz skutków bombardowań lotnictwa alianckiego. Omówione zostanie także wykorzystanie przez zarządy stoczni, szczególnie przy budowie okrętów podwodnych, niewolniczej pracy więźniów obozów koncentracyjnych i jeńców wojennych.

Dr Marcin Westphal jest historykiem i archiwistą, absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. W Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. merytorycznych. Dr Westphal jest autorem książki „Walka o panowanie w głębinach. Historia powstania U-Boota typu XXI” i współautorem książki „Śladami ludzi morza. Jan Stankiewicz – kapitan żeglugi wielkiej”. W sferze jego zainteresowań badawczych znajdują się: działania wojenne na morzach i oceanach w okresie II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli niemieckiej broni podwodnej, niemieckie budownictwo okrętowe i przemysł stoczniowy, a także polskie i niemieckie wojskowe planowanie strategiczne i operacyjne.


Wykład „Gdańskie stocznie w latach II wojny światowej – produkcja, rozbudowa, zatrudnienie”
10.05.2019, godzina 17.00
Ośrodek Kultury Morskiej
Gdańsk, ul. Tokarska 21-25
(wejście od strony Motławy i od ul. Tokarskiej)

Gdańskie stocznie w latach II wojny światowej – produkcja, rozbudowa, zatrudnienie