• Statki-muzea "Sołdek" i "Dar Pomorza" są nieczynne w związku z sezonem zimowym
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

4. edycja seminarium „Konserwacja obiektów metalowych oraz łączonych”

W dniach 11-12 kwietnia 2019 roku Narodowe Muzeum Morskie (NMM) w Gdańsku we współpracy z Muzeum Narodowym (MN) w Gdańsku zorganizowało już czwartą edycję seminarium skierowanego do konserwatorów, naukowców, archeologów i specjalistów z zakresu konserwacji obiektów metalowych i łączonych.

Program pierwszego dnia spotkania, który został zrealizowany w Muzeum Narodowym w Gdańsku obejmował prezentacje oraz wykłady i warsztaty poprowadzone przez gości specjalnych Pana Andrzeja Dajnowskiego (konserwator, właściciel CSOS Inc. w Chicago) oraz Bartosza Dajnowskiego (konserwator, właściciel firmy GC Laser Systems w Chicago). Ostatnim punktem programu tego dnia był pokaz spektrum zastosowań lasera na potrzeby konserwacji różnorodnych materiałów. Obecność konserwatorów obecnie pracujących i mieszkających w Chicago ma dla nas ogromne znaczenie, ponieważ jednocześnie podjęli się oni udziału w bardzo ważnym projekcie jakim jest konserwacja XVI-wiecznej rzeźby Św. Jerzego znajdującej się w kolekcji MN w Gdańsku – mówi Pan Wojciech Bonisławski – Dyrektor MN w Gdańsku. Prezentacje i dyskusje przeniosły się drugiego dnia do oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – Ośrodka Kultury Morskiej w Gdańsku. Spotkanie rozpoczęło się od powitania uczestników przez Pana Szymona Kulasa – Zastępcę Dyrektora ds. administracyjno-technicznych. W tegorocznej edycji zadbano o różnorodny program, który objął zagadnienia istotne z perspektywy konserwatorów oraz naukowców. W tym roku po raz pierwszy w gronie prelegentów znaleźli się Pan Andrzej Miszczyk oraz Michał Szociński – przedstawiciele Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej przedstawiając wyniki badań realizowanych we współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Następny prelegent Mateusz Biborski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) omówił zastosowanie i możliwości jakie daje obrazowanie skaningowe w poznawaniu dawnych technologii numizmatycznych. Pani Beata Miazga z Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawiła prezentacje na temat rekonserwacji metalowej kaptorgi z kolekcji Muzeum Śląska Opolskiego. Wystąpienie miało na celu przybliżenie jak badania analityczne umożliwiły ustalenie stanu zachowania zabytku oraz opracowanie strategii stosownej do surowców występujących w kaptordze. Pasjonaci broni palnej mieli sposobność posłuchać o wyzwaniach związanych z konserwacją strzelby skałkowej ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie oraz konserwacją pistoletów z zamkiem kołowym z kolekcji Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Panowie Władysław Weker oraz Andrzej Cichy – przedstawiciele PMA w Warszawie omówili złożoność procesu konserwacji elementów drewnianych i metalowych wskazując na konieczność rozdzielenia poszczególnych elementów broni w celu jej zabezpieczenia. Nie znalazło to zastosowania w przypadku pistoletów wydobytych przez archeologów podwodnych i konserwatorów NMM w Gdańsku. Na skutek przebywania obiektów pod wodą przez wiele lat warstwa produktów korozji, muszli, piasku była na tyle stabilna, że uniemożliwiła rozłączenie elementów drewnianych i metalowych w trakcie ich konserwacji. Sprawia to, że cały proces jest bardzo złożony – mówi Piotr Dziewanowski – konserwator Działu Konserwacji Muzealiów NMM w Gdańsk oraz współautor wystąpienia.

Po raz drugi w historii seminarium prelegenci mieli możliwość wystąpienia w ramach sesji posterowej, podczas której podzielili się efektami swoich prac i wyzwaniami na jakie napotkali w trakcie ich realizacji. Wśród tegorocznych autorów znaleźli się: Aleksandra Rowińska(Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), Elżbieta Kuraś (Muzeum Narodowe w Krakowie) oraz Catia Viegas Wesołowska (Muzeum Narodowe w Gdańsku).

Jeszcze raz dziękujemy prelegentom za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, a wszystkim uczestnikom za owocne choć czasami trudne i emocjonujące dyskusje i chęć wymiany doświadczeń. Kolejna edycja seminarium odbędzie się w 2020 roku. Już się nie możemy doczekać!