• 30 maja 2024 r. (Boże Ciało) wszystkie oddziały Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku będą zamknięte
• Sala "Arsenał" w Spichlerzach na Ołowiance wyłączona ze zwiedzania do 14 czerwca 2024 ze względu na przygotowania do nowej wystawy czasowej
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Zmiana dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

12 grudnia 2018 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał na stanowisko dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku dra Roberta Domżała. 5-letnia kadencja dyrektora rozpocznie się 1 stycznia 2019 r. 31 grudnia 2018 r. długoletnią pracę na tym stanowisku zakończy dr inż. Jerzy Litwin.

Dr Robert Domżał
Dr Robert Domżał jest archeologiem i muzealnikiem, kustoszem dyplomowanym. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2007 r. na Wydziale Historii Uniwersytetu Gdańskiego. W Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku pracuje od 1996 r., od 2007 r. pełni tam funkcję Kierownika Działu Historii Budownictwa Okrętowego oraz Pełnomocnika ds. Rozwoju Muzeum Zalewu Wiślanego. Koordynował prace nad utworzeniem Oddziału Muzeum – Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich. Kierował kilkoma międzynarodowymi i krajowymi projektami naukowymi. Autor oraz współautor licznych publikacji i wystąpień naukowych wygłoszonych podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących morskiego dziedzictwa kulturowego. Od 2018 r. członek Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2007-2014 Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Nadmorskiego Dziedzictwa Krajów Bałtyckich, a obecnie członek tejże Grupy; od 2014 r. członek Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Oddziału Pomorskiego; w latach 2009-2017 członek zarządu International Congress of Maritime Museums, afiliowanego przy ICOM. Wyróżniony złotą odznaką za „Za opiekę nad zabytkami” (2010 r.), a także odznaką Bliza International, otrzymaną od Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku za duży wkład w budowanie międzynarodowej sieci współpracy między placówkami kulturalnymi, szczególnie muzeami morskimi w obszarze basenu Morza Bałtyckiego (2012 r.).

Dr inż. Jerzy Litwin
Dr inż. Jerzy Litwin rozpoczął współpracę z Muzeum Morskim w Gdańsku w 1964 r. opracowując próby rekonstrukcji dawnych statków pomorskich dla potrzeb wystawowych, a pracę w tym Muzeum na stanowisku starszego asystenta rozpoczął w 1972 r. W roku 1988 na krótko rozstał się z Muzeum obejmując stanowisko m.in. dyrektora Wydawnictwa Morskiego. W 1991 r. został wicedyrektorem do spraw merytorycznych Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, a w czerwcu 2001 r. dyrektorem Muzeum i funkcję tę – w ramach kolejnych kadencji – sprawuje do dzisiaj. Jego pracę cechował zawsze profesjonalizm, pasja i ogromne zaangażowanie w dzieło zachowania oraz udostępniania morskiego i rzecznego dziedzictwa Rzeczypospolitej. Potwierdzeniem jakości osiągnięć dyrektora Litwina była decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zmianie w roku 2013 nazwy Centralnego Muzeum Morskiego na Narodowe Muzeum Morskie. Rezultaty wieloletniej działalności są widoczne w gdańskiej siedzibie Muzeum oraz w jego oddziałach w Gdyni, Kątach Rybackich, Tczewie, Helu i Łebie. Dzięki zaangażowaniu dyrektora Litwina oraz kierowanego przez niego zespołu i pozyskanym środkom finansowym z kraju i z zagranicy powstały: Ośrodek Kultury Morskiej w Gdańsku (2012 r.) oraz Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym (2016 r.). Z jego inicjatywy została także utworzona sieć europejskich muzeów rzek, której uczestnicy spotykają się corocznie w kolejnych miastach europejskich. Obowiązki związane z pełnioną funkcją nie przeszkodziły dyrektorowi Jerzemu Litwinowi w kontynuacji pracy naukowej – wydał 6 książek (w tym jedną w Niemczech) oraz opublikował ponad 220 artykułów, w tym ponad 50 za granicą (w języku angielskim i tłumaczonych na niemiecki, holenderski i litewski).


Fot. Danuta Matloch