• Wystawa „Z Gdyni w daleki świat. Stocznia Gdynia i jej statki” na statku-muzeum „Sołdek” od dnia 16.06.2023 r. będzie nieczynna do odwołania
• 8 czerwca 2023 r. (Boże Ciało) wszystkie oddziały Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku będą zamknięte
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Forum Państw Bałtyckich – współpraca i podsumowanie

Trzy dni obrad, trzy ważne panele i 150 uczestników konferencji. 30 listopada 2018 r. w Spichlerzach na Ołowiance zakończyło się interdyscyplinarne Forum Państw Morza Bałtyckiego, organizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Konferencja, która zgromadziła specjalistów z wielu krajów Europy z zakresu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego ma szanse stać się wydarzeniem cyklicznym.

Ostatni dzień konferencji poświęcony był projektom transgranicznym na rzecz zachowania i zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego w Regionie Morza Bałtyckiego.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się pierwsza część trzeciego panelu pt. „Ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego”. Podczas tego panelu wystąpienia swoje mieli pracownicy NMM, dr Tomasz Bednarz, który przedstawił nowoczesne techniki dokumentacji i monitorowania stanu zachowania stanowisk podwodnych oraz Iwona Pomian, przedstawiła magazyn wraków na Zatoce Gdańskiej w aspekcie ochrony i promocji podwodnego dziedzictwa kulturowego. W drugiej części dnia, w której dyskutowano o uwarunkowaniach koniecznych dla rozwijania współpracy transgranicznej, swoje referaty przedstawili specjaliści z Polski, a także uczestnicy konferencji z Rosji, Szwecji i z Niemiec.

Forum zakończyły podziękowania od organizatorów wszystkim uczestnikom konferencji. Pani Hanna Jędras z Departamentu Współpracy z Zagranicą z MKiDN, stwierdziła, że konferencja udała się dzięki pasji i zaangażowaniu tylu partnerów, interesariuszy i osób pracujących na wszystkich etapach przy organizacji Forum. „To sprawia i utwierdza nas w przekonaniu o celowości podjętej decyzji o organizacji tej konferencji, jak też o potrzebie jej kontynuowania”, zaznaczyła Hanna Jędras.

Dyrektor NMM, dr inż. Jerzy Litwin podziękował wszystkim uczestnikom, panelistom oraz moderatorom za udział w Forum, życząc spokojnej podróży do domu. „Mamy nadzieję, że konferencja stała się okazją do inspirującej wymiany myśli i wzajemnego lepszego poznania się. To, że byli Państwo z nami w tak licznym gronie jest dla nas zaszczytem i radością”, podkreślił dyrektor Jerzy Litwin.