• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego – to już 60 lat!

12 października 2018 roku świętujemy wspaniały jubileusz! W tym roku przypada 60-ta rocznica założenia Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego. Stowarzyszenie to jest najstarszym z Towarzystw skupionych wokół naszego Muzeum oraz faktycznym inicjatorem powstania Muzeum Morskiego jako samodzielnej placówki w 1962 roku.

Doceniając niezwykłe zaangażowanie Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w sprawy instytucji, ogromne zainteresowanie jej rozwojem, a także wszechstronną pomoc w prowadzonej działalności, Dyrekcja oraz pracownicy Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku składają Towarzystwu najlepsze życzenia urodzinowe.

Statutowym celem Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego jest wspomaganie rozwoju Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz propagowanie jego idei. Od ponad pół wieku Towarzystwo wspiera naszą instytucję w różnorodnych przedsięwzięciach, a zwłaszcza w zakupie eksponatów, organizacji wystaw i sympozjów naukowych, wydawaniu publikacji. W czasie 60 lat działalności Towarzystwo przekazało Muzeum ponad 1100 eksponatów, w tym wiele bardzo ważnych dokumentów, map, obrazów, modeli statków, grafik oraz przedmiotów pamiątkowych. Towarzystwo współfinansowało między innymi zakupy obrazów Jacka Malczewskiego „Dama na tle morza”, oraz obrazu gdańszczanina Alfreda Scherresa „Nokturn z żaglowcem w tle”. Wsparcie pieniężne Towarzystwa Przyjaciół NMM w wysokości ponad 94 tys. złotych pozwoliło Muzeum w 2014 roku na zorganizowanie wystawy „Lux In Tenebris – Światło w ciemności”, poświęconej prawu nadbrzeżnemu. W 2018 roku, ramach wsparcia Programu Wieloletniego „Niepodległa” TP NMM przekaże znaczną kwotę na organizację wystaw, związanych z tematyką setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Towarzystwo systematycznie wydaje publikacje dotyczące problematyki kultury morskiej, w tym historii naszej instytucji, jak m.in. pięknie wydany, bogaty album „Przyjaciele dla Muzeum”, 1958. Będzie muzeum!: założyciele Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”, „Biografia: Polska morska Profesora Bolesława Karpowicza”, „Mikrofon, scena i dziedzictwo morskie profesor dr hab. Zygmunt Sójka”, czy „Droga Jana Kasprowicza nad polskie morze”, autorstwa Jana Kulasa.

Towarzystwo Przyjaciół NMM od wielu lat sprawuje opiekę nad ruchem turystycznym w latarniach morskich w Krynicy Morskiej, Helu, Rozewiu i Stilo. Jako gospodarz obiektów Towarzystwo dba o stan techniczny, ich wygląd i otoczenie. To oraz systematycznie organizowane w latarniach wystawy, m.in. obrazów marynistycznych, historii jachtingu w Polsce, a także wystawa prac artystów niepełnosprawnych, przygotowana razem z Fundacją Sprawni Inaczej, sprawia, że frekwencja w latarniach systematycznie rośnie i w 2016 roku wnosiła ponad 282 tys. zwiedzających (dla porównania w 2013 roku wyniosła 237 tys.). TP NMM jest także pomysłodawcą i fundatorem „Bliza International” – odznaki turystycznej dedykowanej zwiedzającym latarni morskiej. Popularność tej odznaki systematycznie rośnie.

Coroczne wysokie wsparcie finansowe TP NMM pozwala naszemu Muzeum na organizację Konferencji Polskiego Muzealnictwa, przyznanie co roku nagrody „Laur Muzeum Morskiego” dla wybranych pracowników NMM, ale także na organizację Wyścigów Smoczych Łodzi – niezwykle popularnego wydarzenia, będącego jednocześnie spotkaniem pracowników instytucji kultury z regionu.

O ile aspekt finansowy mecenatu jest niezwykle istotny, to o sile i randze Towarzystwa Przyjaciół NMM jako patrona instytucji kultury, stanowi jeszcze jeden czynnik. Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego, którego prezesem jest dr Fryderyk Tomala, liczy sobie obecnie 461 członków. Jesteśmy zaszczyceni, że tyle osób wspiera naszą instytucję w sferze upowszechniania morskiego dziedzictwa Polski. Ich ogromne wsparcie i zaangażowanie w rozwój muzealnictwa morskiego przyczynia się jednocześnie w niebagatelny sposób do rozwoju kultury w województwie Pomorskim i całym naszym kraju.