• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Najpiękniejsze żaglowce Zygmunta Chorenia na „Darze Pomorza”

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, we współpracy z konstruktorem statków Panem Zygmuntem Choreniem, przygotowało na statku-muzeum „Dar Pomorza” w Gdyni wystawę czasową pt. „Żaglowce Zygmunta Chorenia”. Wystawa prezentuje statki żaglowe i statki innych typów zaprojektowane i współprojektowane przez Zygmunta Chorenia.

Pierwsze żaglowce zbudowane w Stoczni Gdańskiej wg projektów Zygmunta Chorenia to barkentyna „Pogoria” w 1980 r. i fregata „Dar Młodzieży” w 1982 r. Jego następnymi żaglowcami są: barkentyna ORP „Iskra” dla Polskiej Marynarki Wojennej w 1982 r.; barkentyna „Kaliakra” dla Bułgarii w 1984 r. oraz statek badawczy „Oceania” zbudowany w 1985 r. dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. W Stoczni Gdańskiej w latach 1987-1991 zbudowano dla ZSRR pięć trzymasztowych fregat typu B-810 (wzorowanych na „Darze Młodzieży”). Były to statki „Drużba”, „Mir”, „Chersonez”, „Pałłada”, „Nadieżda”. Pod koniec lat 80-tych XX wieku w Stoczni Gdańskiej rozpoczęto budowę żaglowca „Gwarek”, który miał służyć wycieczkowym rejsom pracowników zakładów przemysłowych w Polsce. Na początku lat 90-tych XX wieku przerwano budowę tej jednostki. Budowa statków żaglowych stała się w tym okresie jedną ze specjalności Stoczni Gdańskiej – w ciągu kilkunastu lat powstało w niej 11 żaglowców, co było osiągnięciem w skali światowej.

W innych stoczniach krajowych i zagranicznych, w ciągu ostatnich 30 lat na podstawie projektów Zygmunta Chorenia zbudowano następujące żaglowce (albo przebudowano statki innych typów na żaglowe): bark „Aleksander von Humboldt”, bryg „Fryderyk Chopin”, barkentyna „Estelle”, fregata „Royal Clipper”, szkuner gaflowy „Mephisto”, barkentyna „Running On Waves”, bark „Le Quy Don”, fregata „El – Mellah”, bark „Flying Clipper”. W firmie „Choreń Design and Consulting” w ostatnich latach powstały projekty kilkunastu nowoczesnych statków różnych typów (głównie wielozadaniowych) dla armatorów z Holandii, Niemiec, Malty, Cypru, Liberii, Kuwejtu i innych krajów.

Zygmunt Choreń urodził się w 1941 r. w Brzozowym Kącie na Podlasiu. W 1958 r. przyjechał na pierwszy pobyt nad polskim morzem dzięki wygranej w konkursie zorganizowanym przez miesięcznik „Morze” i wziął udział w rejsie po Bałtyku na szkunerze „Janek Krasicki”. W 1965 r. ukończył studia na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej, studiował także w Instytucie Okrętowym w Leningradzie w ZSRR (obecnie Sankt Petersburg w Rosji). Przez kilka lat pracował w Katedrze Teorii Okrętów Politechniki Gdańskiej. W 1968 r. rozpoczął pracę w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym Stoczni Gdańskiej, w którym od 1978 r. był Głównym Projektantem – przede wszystkim statków żaglowych. W 1992 r. Zygmunt Choreń założył w Gdańsku własne biuro projektowe „Choreń Design and Consulting”, którym kieruje do dzisiaj. Zygmunt Choreń od 1958 r. uprawia żeglarstwo, najbardziej aktywnie w latach 60-tych i 70-tych XX wieku. W czasie studiów należał do Akademickiego Klubu Morskiego, a po rozpoczęciu pracy w Stoczni Gdańskiej był członkiem Jachtklubu Stoczni Gdańskiej. Uzyskał patent jachtowego kapitana żeglugi bałtyckiej. W latach 1973 – 1974 na jachcie „Otago”, dowodzonym przez kpt. Zdzisława Pieńkawę, opłynął kulę ziemską podczas pierwszych regat jachtów załogowych Whitbread. Swoje doświadczenia żeglarskie wykorzystał później przy projektowaniu żaglowców.


Wystawa czasowa „Żaglowce Zygmunta Chorenia”
statek muzeum „Dar Pomorza” 13.07.2018 – 19.08.2018
Muzeum Zalewu Wiślanego 27.08.2018 – 29.09.2019
Muzeum Rybołówstwa 8.10.2019 – 24.06.2020