• Wystawa „Z Gdyni w daleki świat. Stocznia Gdynia i jej statki” na statku-muzeum „Sołdek” od dnia 16.06.2023 r. będzie nieczynna do odwołania
• 8 czerwca 2023 r. (Boże Ciało) wszystkie oddziały Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku będą zamknięte
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Konferencja muzealników morskich i rzecznych w Wyszogrodzie i Płocku

18 i 19 czerwca 2018 roku w Wyszogrodzie i Płocku odbędzie się XIV Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego będąca okazją do zaprezentowania działań muzeów i organizacji społecznych zainteresowanych dziedzictwem morza i rzek.

Konferencja będzie miała miejsce kilka miesięcy po zakończeniu Roku Rzeki Wisły, więc chcielibyśmy aby tematem przewodnim wydarzenia był „Rok Rzeki Wisły 2017 w polskim muzealnictwie. Doświadczenia i podsumowanie”. Naszym zamiarem jest, aby Konferencja stała się okazją do:

  • Zaprezentowania i podsumowania wydarzeń (wystaw, działań edukacyjnych, publikacji itp.) realizowanych przez muzea w ramach Roku Rzeki Wisły,
  • Próby odpowiedzi na pytanie, czy wydarzenia Roku Rzeki Wisły wpłynęły na zmianę świadomości społecznej,
  • Prezentacji doświadczeń płynących ze współpracy między muzeami a organizacjami społecznymi kultywującymi pamięć i wiedzę o rzecznym dziedzictwie,
  • Podsumowania działań polskiego muzealnictwa morskiego i rzecznego w latach 2016-2018 i zaprezentowania zamierzeń / planów rozwojowych na najbliższą przyszłość (wystawy stałe i czasowe, prace badawcze, publikacje, konserwacja, programy edukacyjne, projekty międzynarodowe etc.),
  • Zacieśnienia bezpośredniej współpracy pomiędzy muzeami i innymi instytucjami w zakresie ochrony nadrzecznego i morskiego dziedzictwa kulturowego i technicznego na obszarze Polski.

W załączonych materiałach znajdą Państwo komunikat nr 2, program Konferencji oraz formularz uczestnictwa.