• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

3. edycja seminarium pt. Konserwacja obiektów metalowych oraz łączonych

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa na 3. edycję seminarium „Konserwacja obiektów metalowych oraz łączonych”, zorganizowanego przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku.

Organizatorzy wracają po krótkiej przerwie z nowymi pomysłami na wspólne spotkanie konserwatorów, muzealników, pracowników naukowych oraz specjalistów w dziedzinie konserwacji. Tegoroczne spotkanie jest planowane na 12-13 kwietnia 2018 roku, po raz pierwszy we współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku. Pierwszy dzień spotkania odbędzie się w Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie – oddziale Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Natomiast program w drugim dniu spotkania zostanie zrealizowany w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku – oddziale Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

Spotkanie obejmie następujące tematy:

Studia przypadku

 • Opracowanie metodyki oceny stanu zachowania obiektów archeologicznych (np. zastosowanie odpowiednich badań i technik badawczych lub ich połączenie z pracami konserwatorskimi)
 • Konserwacja metalu archeologicznego oraz historycznego (w tym również pozyskanego ze środowiska mokrego)
 • Konserwacja rzeźb eksponowanych w warunkach zewnętrznych oraz obiektów kowalstwa artystycznego
 • Konserwacja in situ dużych obiektów lub obiektów łączonych z różnych gatunków materiału
 • Konserwacja obiektów łączonych z różnych gatunków materiału
 • Konserwacja obiektów militarnych

Badania i rozwój prac konserwatorskich

 • Zastosowanie metod analitycznych w celu rozwiązywania złożonych problemów w konserwacji obiektów metalowych
 • Rozwój metod konserwatorskich uwzględniających techniki stabilizacyjne, oczyszczanie (przygotowywanie powierzchni obiektów), inhibitory korozji, konserwację prewencyjną, analizę zarządzania ryzykiem
 • Nowe sposoby w ochronie zabytkowych obiektów metalowych
 • Konserwację obiektów wykonanych z kutego żelaza oraz żeliwa
 • Etyka, a konserwacja metalu
 • Dokumentacja obiektów metalowych oraz ich struktur przy zastosowaniu m.in. technologii 3D oraz analizy elementu skończonego

Wymiana wiedzy i dobrych praktyk
Podobnie jak w przypadku dwóch pierwszych edycji spotkania pt. Konserwacja obiektów metalowych oraz łączonych, trzecia edycja umożliwi konserwatorom, muzealnikom, pracownikom naukowym, studentom oraz innym specjalistom wymianę wiedzy, doświadczenia i dobrych praktyk stosowanych w konserwacji.

Trzecia edycja seminarium
Tegoroczne dwudniowe spotkanie będzie obejmować szereg wystąpień podzielonych na dwa bloki tematyczne, sesję posterową, warsztaty oraz wizytę w oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie i Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku oraz Muzeum Narodowym w Gdańsku. W trzeciej edycji seminarium prof. dr hab. inż. Gerard Śliwiński oraz dr hab. inż. Mirosław Sawczak reprezentujący Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk zaprezentują wprowadzenie nt. laserowego oczyszczania obiektów zabytkowych oraz poprowadzą dyskusję z uczestnikami. Zabytkami, które zostaną poddane działaniu lasera będzie rzeźba Św. Jerzego wykonana z pozłacanego stopu miedzi oraz smok należące do zbiorów Muzeum Narodowego.

Serdecznie zapraszamy!


Program
Formularz rejestracyjny