• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

XIV Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego

Z przyjemnością informujemy, że XIV Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego odbędzie się w dniach 18 i 19 czerwca 2018 r. w Wyszogrodzie i w Płocku. Jej organizatorem jest Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie (Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku) oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku wspierane w tym zadaniu przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

Konferencja w Wyszogrodzie i Płocku odbywać się będzie kilka miesięcy po zakończeniu Roku Rzeki Wisły. Chcielibyśmy więc, aby tematem przewodnim wydarzenia był „Rok Rzeki Wisły 2017 w polskim muzealnictwie. Doświadczenia i podsumowanie”. Naszym zamiarem jest, aby Konferencja stała się okazją do:

  • Zaprezentowania i podsumowania wydarzeń (wystaw, działań edukacyjnych, publikacji itp.) zrealizowanych przez muzea w ramach Roku Rzeki Wisły,
  • Próby odpowiedzi na pytanie, czy wydarzenia Roku Rzeki Wisły wpłynęły na zmianę świadomości społecznej,
  • Prezentacji doświadczeń płynących ze współpracy między muzeami a organizacjami społecznymi kultywującymi pamięć i wiedzę o rzecznym dziedzictwie,
  • Podsumowania działań polskiego muzealnictwa morskiego i rzecznego w latach 2016-2018 i zaprezentowania zamierzeń / planów rozwojowych na najbliższą przyszłość (wystawy stałe i czasowe, prace badawcze, publikacje, konserwacja, programy edukacyjne, projekty międzynarodowe etc.),
  • Zacieśnienia bezpośredniej współpracy pomiędzy muzeami i innymi instytucjami w zakresie ochrony nadrzecznego i morskiego dziedzictwa kulturowego i technicznego na obszarze Polski.

Termin: 18-19 czerwca 2018 r.

Miejsce:

  • 18 czerwca 2018 r.: Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej, ul. Rynek 1, 09-450 Wyszogród, www.muzeumwyszogrod.pl
  • 19 czerwca 2018 r.: Muzeum Mazowieckie w Płocku, ul. Tumska 8, 09-402 Płock, www.muzeumplock.eu

Zgłoszenia:
Zgłoszenia udziału oraz propozycje wystąpień wraz ze streszczeniem do 1 strony tekstu (referaty do 20 minut, komunikaty do 10 minut) prosimy nadsyłać w terminie do 15 marca 2018 r.

Chcielibyśmy, aby Konferencja stała się nie tylko okazją do spotkania środowiskowego, wymiany informacji i doświadczeń, ale również do poznania lokalnej rzeczywistości i warunków działania Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej oraz Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Dlatego podzieliliśmy Konferencję pomiędzy te dwa miejsca. Ze względów logistycznych będziemy bardzo zobowiązani za informację kto z Państwa przybędzie do Wyszogrodu własnym samochodem, a kto komunikacją publiczną. Informacja ta ułatwi nam zorganizowanie transportu uczestników Konferencji z Wyszogrodu do Płocka.

Koszty uczestnictwa, szczegółowy program, warunki zakwaterowania i pozostałe informacje podane zostaną w następnym komunikacie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.

Leonard Sobieraj
Dyrektor
Muzeum Mazowieckiego
w Płocku
Zdzisław Leszczyński
Kierownik
Muzeum Wisły Środkowej
i Ziemi Wyszogrodzkiej
dr inż. Jerzy Litwin
Dyrektor
Narodowego Muzeum
Morskiego w Gdańsku

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować do sekretariatu Konferencji:

Jadwiga Klim
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
ul. Ołowianka 9-13
80-751 Gdańsk
e-mail: j.klim@nmm.pl
tel. 58 301 86 11, wew. 414
faks: 58 301 84 53