• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Morskie eksponaty skanowane w 3D

Mają nieduże gabaryty, ale wielką moc i ogromne możliwości. Zestaw skanerów optycznych najnowszej generacji zakupiony został w ramach wyposażenia Pracowni Digitalizacji Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Nowy sprzęt pozwoli na wykonanie wysokiej jakości dokumentacji 3D, a także ułatwi realizację dokładnych pomiarów, niezbędnych przy opracowaniu dokumentacji muzealnej.

W ramach programu Infrastruktura Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiony został stacjonarny skaner optyczny 3D wyposażony w detektory o wysokiej rozdzielczości i przeznaczony do digitalizacji małych obiektów, skaner Micron3D color 24Mpix, mobilny skaner optyczny 3D (tzw. skaner ręczny), stosowany do digitalizacji obiektów średniej wielkości oraz skaner ręczny Artec Eva. Nowa aparatura pozwoli na podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz dostosowanie jej do standardów europejskich z zakresu digitalizacji 3D.

– Digitalizacja jest obecnie jednym z podstawowych narzędzi ochrony dziedzictwa kulturowego, ale też źródłem przekazu informacji o zbiorach muzealnych – mówi dr Tomasz Bednarz, kierownik Działu Digitalizacji NMM – Goście muzealni oczekują już nie tylko zwykłego dostarczania treści o muzealnych kolekcjach oraz prostego udostępniania zbiorów. W dzisiejszych czasach informacje o eksponatach muzealnych mają być łatwo dostępne, a jednocześnie jak najbardziej szczegółowe. Nowoczesna technologia i parametry zastosowane w specjalistycznym sprzęcie, pozwalają na dokładne cyfrowe odwzorowanie muzealnego obiektu i niezwykle precyzyjne zbliżenie się do badanego eksponatu. Dzięki temu łatwiej nam, muzealnikom, opowiadać historię danego obiektu, a to zawsze ciekawi gości. – dodaje dr Bednarz.

Modele 3D, któ®e zostaną wykonane przy użyciu nowych skanerów posłużą celom: naukowym, konserwatorskim i dokumentacyjnym, a po zastosowaniu wydruku 3D będą wykorzystywane jako kopie zabytków na zajęciach edukacyjnych, zwłaszcza z osobami o specjalnych potrzebach (niewidomymi i niedowidzącymi). Modele zostaną też udostępnione na stronach internetowych Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku (Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej, Kolekcje NMM online, konto NMM na platformie Sketchfab, konto NMM w serwisie YouTube). – Udostępnianie w internecie ma na celu zwiększenie dostępności do naszych zbiorów w kraju i zagranicą, Jednocześnie jest zbieżne z zasadami maksymalnej otwartości w instytucjach kultury oraz z Dyrektywą o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. – zaznacza Paweł Monkiewicz z Działu Digitalizacji NMM.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.