• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Czerwona Róża Wiatrów po raz trzeci

Organizatorzy ogólnopolskiego konkursu Wychowanie Morskie Studentów ogłosili trzecią edycję wydarzenia. O nagrodę Czerwonej Róży Wiatrów rywalizowały będą projekty, które najlepiej popularyzują ideę wychowania morskiego w środowiskach akademickich. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku po raz trzeci jest partnerem konkursu.

Konkurs o nagrodę Czerwonej Róży Wiatrów został stworzony z inicjatywy Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej, Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej oraz Stowarzyszenia Czerwonej Róży, aby wyróżniać i nagradzać promocję projektów, które przysłużyły się wychowaniu morskiemu. Konkurs skierowany jest do organizacji studenckich, kół naukowych, stowarzyszeń absolwentów, klubów akademickich i środowiskowych oraz osób indywidualnych – studentów, absolwentów oraz pracowników uczelni. Zgłaszać można projekty niekomercyjne, zgodne z ideą konkursu, m.in. konferencje i seminaria naukowe, imprezy promujące kulturę morską, rejsy i wyprawy żeglarskie. Nagrodą główną jest statuetka „Czerwona Róża Wiatrów” oraz nagrody pieniężne ufundowane przez sponsorów (w ubiegłym roku zwycięzca otrzymał 10 000 zł, a wyróżnieni po 4000 zł).

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin konkursu
Lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do Konkursu (aktualizacja 23.05.2017)

Decyzja jury Konkursu (aktualizacja 5.06.2017)
Jury Konkursu, zadecydowało, że Czerwona Róża Wiatrów trafi do Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej za organizację Regat o Puchar Rektora Politechniki Warszawskiej. Oprócz pamiątkowej statuetki zwycięzca otrzyma również 10000 zł. Jury zadecydowało również o przyznaniu trzech wyróżnień. Trafiły one do Fundacji Otwarty Świat dla Wszystkich za organizację trzech rejsów po Zatoce Gdańskiej dla osób z niepełnosprawnościami, dr Jana Grabskiego za projekt „Fizyka pod żaglami”, który łączył rejsy na „Pogorii” i „Fryderyku Chopinie” z popularyzacją nauki oraz Klubu Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku za wybitne osiągnięcia sekcji żeglarskiej. Każdy z wyróżnionych otrzyma również 3000 zł.

Ogólnopolski konkurs Wychowanie Morskie Studentów