• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

„Mariusz Zaruski – życiorys morzem pisany” – konferencja w NMM

Nie lubił pracy biurowej, kochał i morze i góry i, jak każdy początkujący twórca – miał problem ze znalezieniem wydawcy. Konferencja „Mariusz Zaruski – życiorys morzem pisany”, zorganizowana przez Pomorski Związek Żeglarski oraz Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, przybliżyła postać legendarnego generała, pioniera polskiego żeglarstwa i wychowania morskiego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który w liście zaadresowanym do uczestników podkreślił patriotyzm generała, jego miłość do morza oraz zaangażowanie w pracę z młodzieżą. Konferencja rozpoczęła się od przekazania na ręce Jerzego Litwina, dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, oryginału dyplomu z 2010 r., w którym Yacht Klub Polski przyznaje Mariuszowi Zaruskiemu godność komandora honorowego.

Uczestnicy sesji wysłuchali referatów związanych z wszechstronną działalnością zawodową oraz pasjami generała Mariusza Zaruskiego. Mirosław Kuklik, dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy przedstawił generała jako polityka, Marek Słodownik, publicysta i pomysłodawca Roku Zaruskiego, omówił dziennikarski wątek życiorysu Mariusza Zaruskiego, Dariusz Małszycki, z Muzeum Miasta Gdyni, przybliżył działalność generała jako głównego instruktora szkoleniowego w Jastarni. Radosław Paternoga, kustosz w Dziale Historii Wychowania Morskiego Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku opowiedział z kolei o pamiątkach związanych z Mariuszem Zaruskim w zbiorach NMM. Oprócz rysunków i szkiców w referacie znalazło się miejsce na omówienie korespondencji i notatek generała, w tym np. jego problemów z wydawaniem książek.

Patronami medialnymi konferencji byli Żeglarski.info, Trojmiasto.pl, Żagle, Radio Gdańsk, Tawerna Skipperów i Dziennik Bałtycki. W obchody Roku Zaruskiego włączyła się również Poczta Polska, która podczas konferencji miała stoisko z okolicznościowymi znaczkami, kopertami i pocztówkami.