• Oddziały muzeum biorące udział w Nocy Muzeów 2024 będą zamknięte w godzinach dziennych w dniach 18 i 19 maja, z wyjątkiem Muzeum Rybołówstwa w Helu. Szczegółowe godziny otwarcia: oddziały gdańskie, oddziały spoza gdańska
• Sala "Arsenał" w Spichlerzach na Ołowiance wyłączona ze zwiedzania do 14 czerwca 2024 ze względu na przygotowania do nowej wystawy czasowej
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Program Wieloletni Niepodległa MKiDN

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwają prace nad Programem Wieloletnim „Niepodległa”, w ramach którego finansowane będą projekty kulturalne dotyczące obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości. Z pierwszym dniem lutego bieżącego roku rozpoczęły się konsultacje publiczne Programu.

Wieloletni Program Rządowy „Niepodległa” będzie realizowany w latach 2017-2021. Celem realizacji Programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. Program przewiduje realizację trzech priorytetów. Pierwszy – to duże projekty ogólnopolskie realizowane przez narodowe instytucje kultury. Drugi – to programy partycypacyjne i dotacyjne, których celem jest jak najszersze włączenie Polaków w celebrowanie obchodów, wzmocnienie lokalnych programów obchodów oraz ukazanie ich kontekstu regionalnego. Trzeci priorytet to program zagranicznych obchodów i działań międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku w ramach Programu MKiDN zorganizuje dwie wystawy: „Pierwsi marynarze Niepodległej”, przedstawiającą początki Polskiej Marynarki Wojennej – mało znanego, a niezwykle istotnego dla polskiej tożsamości fragmentu dziejów odbudowy naszego państwa oraz „Puck, 10 lutego 1920 oczami świadków”. Celem drugiej wystawy będzie rekonstrukcja „Zaślubin Polski z morzem” na podstawie zachowanych zabytków i dokumentów. Wśród nich najważniejsze miejsce zajmą obrazy przedstawiające Zaślubiny Polski z morzem autorstwa Juliana Fałata i Henryka Uziembły ze zbiorów NMM.

Całkowity koszt realizacji Programu Wieloletniego Niepodległa wyniesie 200 mln zł. Plan spotkań konsultacyjnych:

  • 21 lutego, 2017, godz. 11.00 w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu
  • 28 lutego 2017, godz. 11.00 w Departamencie Ochrony Zabytków MKiDN, ul. Ksawerów 13 w Warszawie

Informacje o programie: bip.mkidn.gov.pl
Adres do konsultacji: niepodlegla@mkidn.gov.pl