→ Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 grudnia 2021 roku statek-muzeum "Sołdek" będzie zamknięty dla zwiedzających.
→ Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 grudnia 2021 roku Spichlerze na Ołowiance i statek-muzeum "Sołdek" będą zamknięte dla zwiedzających.
→ Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi
→ Z dniem 2 listopada 2021 roku statek muzeum "Dar Pomorza" został zamknięty w związku z sezonem zimowym
→ Zasady bezpieczeństwa w oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku w związku z pandemią COVID-19 - przeczytaj

Spotkanie Europejskiej Sieci Muzeów Rzecznych w Duisburgu

W dniach 5-8 października 2016 roku w Muzeum Niemieckich Dróg Wodnych w Duisburgu odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Europejskiej Sieci Muzeów Rzecznych. Z inicjatywą stworzenia sieci wyszedł w 2013 r. dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, dr inż. Jerzy Litwin.

Dotychczasowe spotkania odbyły się do tej pory w Gdańsku (2014 r.) i w Lauenburgu (2015 r.), a każde kolejne gromadzi coraz większą liczbę uczestników. Na spotkaniu w Duisburgu obecni byli reprezentanci 17 muzeów i 2 stowarzyszeń z 10 krajów (z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Holandii, Litwy, Łotwy Niemiec, Polski i Serbii).

W Duisburgu, oprócz prezentacji instytucji, omówiono zagadnienia związane z obecnym i przyszłym funkcjonowaniem sieci. Ewa Świeczkowska z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku zaprezentowała wybrane programy UE, które można wykorzystać w działalności sieci, a Jadwiga Klim podsumowała analizę kwestionariuszy rozesłanych do muzeów europejskich oraz możliwości stworzenia wspólnej bazy danych. W ożywionej dyskusji moderowanej przez dr. Bernharda Webera, dyrektora Muzeum w Duisburgu oraz dr. inż. Jerzego Litwina, dyrektora NMM, podkreślono wagę bezpośrednich kontaktów między muzeami rzecznymi wśród których dużo jest instytucji małych i średnich, funkcjonujących dotąd w pewnej izolacji. Wyznaczono też kierunki działania na przyszłość, takich jak: wymiana wiedzy i doświadczeń (np. poprzez seminarium poświęcone konserwacji), wymiana eksponatów, organizacja wspólnej wystawy, stworzenie bazy oraz katalogu europejskich muzeów rzecznych oraz zabytkowych statków śródlądowych.

Uczestnicy spotkania mieli ponadto okazję zwiedzić m.in. port w Duisbugu – największy śródlądowy port w Europie oraz Muzeum rodziny Haniel – przedsiębiorców i armatorów związanych z Zagłębiem Ruhry od XVIII w.