→ Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 grudnia 2021 roku statek-muzeum "Sołdek" będzie zamknięty dla zwiedzających.
→ Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 grudnia 2021 roku Spichlerze na Ołowiance i statek-muzeum "Sołdek" będą zamknięte dla zwiedzających.
→ Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi
→ Z dniem 2 listopada 2021 roku statek muzeum "Dar Pomorza" został zamknięty w związku z sezonem zimowym
→ Zasady bezpieczeństwa w oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku w związku z pandemią COVID-19 - przeczytaj

Warsztaty chemiczne BEST w CKWS

29 września zespół Działu Konserwacji Muzealiów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku przeprowadził warsztaty naukowe w Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie. Warsztaty odbyły się w ramach Jesiennego Kursu Naukowego 2016, organizowanego przez Stowarzyszenie BEST. Ich uczestnikami byli zagraniczni studenci z ponad 15 europejskich krajów oraz studenci Politechniki Gdańskiej.

Część warsztatowa została poświęcona zagadnieniom ochrony zabytków wydobytych ze środowiska mokrego, wpisując się w tematykę kursu związaną ze zjawiskiem korozji i możliwościami jej przeciwdziałania. W dzisiejszych czasach praca konserwatorów wymaga wiedzy chemicznej jak również coraz częściej znajomości zjawisk fizycznych. Zastosowanie różnorodnych metod chemicznych umożliwia rozwiązywanie problemów w codziennej pracy konserwatora.

W trakcie części praktycznej studenci mieli możliwość zapoznać się z podstawowymi zasadami działania nowoczesnej aparatury, która została zakupiona w ramach projektu “Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie”. Podczas zajęć konserwatorzy z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku przybliżyli uczestnikom kursu zasadę działania oraz zastosowanie metod spektroskopowych w konserwacji zabytków ze środowiska mokrego. W drugiej części Edukatorzy NMM zaprezentowali uczestnikom kursu wystawy Muzeum Wisły w Tczewie oraz Magazyn Studyjny w CKWS.

Warsztaty poprowadziła dr inż. Katarzyna Schaefer – zastępca kierownika Działu Konserwacji Muzealiów NMM. Katarzyna Schaefer na co dzień zajmuje się badaniami naukowymi w Dziale Konserwacji Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, gdzie wykorzystuje specjalistyczną wiedzę z zakresu Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych zdobytą podczas studiów na kierunku Technologia Chemiczna na Politechnice Gdańskiej.