• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Warsztaty chemiczne BEST w CKWS

29 września 2016 roku zespół Działu Konserwacji Muzealiów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku przeprowadził warsztaty naukowe w Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie. Warsztaty odbyły się w ramach Jesiennego Kursu Naukowego 2016, organizowanego przez Stowarzyszenie BEST. Ich uczestnikami byli zagraniczni studenci z ponad 15 europejskich krajów oraz studenci Politechniki Gdańskiej.

Część warsztatowa została poświęcona zagadnieniom ochrony zabytków wydobytych ze środowiska mokrego, wpisując się w tematykę kursu związaną ze zjawiskiem korozji i możliwościami jej przeciwdziałania. W dzisiejszych czasach praca konserwatorów wymaga wiedzy chemicznej jak również coraz częściej znajomości zjawisk fizycznych. Zastosowanie różnorodnych metod chemicznych umożliwia rozwiązywanie problemów w codziennej pracy konserwatora.

W trakcie części praktycznej studenci mieli możliwość zapoznać się z podstawowymi zasadami działania nowoczesnej aparatury, która została zakupiona w ramach projektu „Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie”. Podczas zajęć konserwatorzy z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku przybliżyli uczestnikom kursu zasadę działania oraz zastosowanie metod spektroskopowych w konserwacji zabytków ze środowiska mokrego. W drugiej części Edukatorzy NMM zaprezentowali uczestnikom kursu wystawy Muzeum Wisły w Tczewie oraz Magazyn Studyjny w CKWS.

Warsztaty poprowadziła dr inż. Katarzyna Schaefer – zastępca kierownika Działu Konserwacji Muzealiów NMM. Katarzyna Schaefer na co dzień zajmuje się badaniami naukowymi w Dziale Konserwacji Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, gdzie wykorzystuje specjalistyczną wiedzę z zakresu Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych zdobytą podczas studiów na kierunku Technologia Chemiczna na Politechnice Gdańskiej.