• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Litewska wizyta i współpraca

Ochrona dziedzictwa kulturowego, świadomość historyczna oraz współpraca muzeów – to główne tematy omawiane podczas IX posiedzenia Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Gdańsku w dniach 29-30.06.2016 r.

Obradom przewodniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosław Sellin oraz dr Romas Jarockis, wiceminister kultury Republiki Litewskiej.

W trakcie spotkania strony polska i litewska dokonały oceny oraz podsumowania współpracy w zakresie dziedzictwa kulturowego, a także określiły kierunki dalszych wspólnych działań w tej dziedzinie. Polscy i litewscy eksperci dyskutowali też o ochronie dziedzictwa kulturowego: o współpracy pomiędzy muzeami, archiwami i bibliotekami, udostępnianiem muzealnych zbiorów i zasobów oraz organizacji konferencji i wystaw.

29 czerwca delegacja litewska odwiedziła Ośrodek Kultury Morskiej. Salę interaktywną oraz wystawę „Łodzie ludów świata” zwiedzili m.in. dr Romas Jarockis, wiceminister kultury Republiki Litewskiej, Diana Varnaitė, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury oraz Minijus Samuila, drugi sekretarz Ambasady Republiki Litewskiej w Polsce.