• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Sympozjum „Skandynawia-Słowiańszczyzna Wspólna Historia”

W dniu 21.05.2016 r. o godz. 10:30 w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku odbędzie się sympozjum pt. „Skandynawia-Słowiańszczyzna Wspólna Historia”. Głównym celem konferencji jest przedstawienie wpływu chrystianizacji na stosunki społeczne i struktury władzy w państwach nadbałtyckich w wiekach X-XII.

Sympozjum zostało zorganizowane przez Zarząd Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków „Niebieskich Beretów” oraz Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w ramach obchodów Jubileuszu 1050–lecia Chrztu Polski. Tematem przewodnim będą zagadnienia dotyczące stosunków wczesnośredniowiecznego Państwa Polskiego ze słowiańskimi ludami Pomorza i Skandynawii oraz wpływu na nie Chrztu Polski w 966 roku. Omówiony będzie także słowiański desant pod Konungahelą z 1136 r. jak również zabytki szkutnictwa słowiańskiego znajdujące się w polskich zbiorach. Ponadto słuchacze będą mogli zapoznać się z powojenną polską produkcją środków desantowych oraz duńskimi i polskimi koncepcjami obrony wybrzeża.

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku jest współorganizatorem sympozjum.