• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Digitalizacja w ramach współpracy

W kwietniu 2016 roku odbyło się czwarte i zarazem ostatnie seminarium w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej – część „b” pt. „Digitalizacja – dwustronna wymiana dobrych praktyk pomiędzy Muzeum Historii Kultury, Uniwersytetem w Oslo i Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku”. Zakończyło ono współpracę Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Muzeum Historii Kultury, Uniwersytetu w Oslo dotyczącą tematyki digitalizacji dziedzictwa kulturowego w ramach projektu budowy Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie.

Dwa spotkania odbyły się w Polsce, a kolejne dwa w Norwegii. Ich głównym celem było poszerzenie wiedzy i warsztatu z zakresu digitalizacji.

W ramach wizyty podsumowano dotychczasową współpracę. Zostały zaprezentowane efekty projektu „Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie – budowa infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”. Nie zabrakło również dyskusji na temat projektów, które ewentualnie mogą pojawić się w przyszłości.

Podczas pobytu w oddziale Państwowego Muzeum Archeologicznego w Rybnie przedstawiciele UiO:KHM testowali przy użyciu improwizowanego oświetlenia fotogrametrię, której zadaniem jest masowa digitalizacja neolitycznych krzesiw. Ostatni dzień poświęcony był wizycie studyjnej w siedzibie Państwowego Muzeum Archeologicznego.


Projekt „Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie” realizowany jest w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, a wsparcia udzielono z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Całkowity koszt projektu wynosi 22 mln zł. Zadanie jest realizowane w partnerstwie polsko – norweskim z Norweskim Muzeum Morskim w Oslo oraz z Muzeum Historii Kultury w Oslo.