• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Królowa jest tylko jedna

Jak Wisłę uczynić bardziej atrakcyjną? Jak podkreślić wagę marki królowej polskich rzek oraz stworzyć spójną strategię jej promocji? Sieć „Muzea Szlaku Wisły” to jedna z inicjatyw Społecznego Komitetu Obchodów Roku Rzeki Wisły, mających na celu uchwalenie przez Sejm RP roku 2017 „Rokiem Rzeki Wisły”. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku jest liderem tego elementu projektu.

– Rok 2017 to 550. rocznica pierwszego wolnego flisu na Wiśle. – tłumaczy Jadwiga Klim z Działu Historii Żeglugi Śródlądowej NMM – W 1466 roku, po drugim pokoju toruńskim Polska uzyskała dostęp do całej żeglownej Wisły. 1467 rok był pierwszym z wielu kolejnych sezonów, które były złotym wiekiem rzeki. Wówczas nasz kraj był głównym eksporterem zboża, drewna, produktów rolnych, a w Gdańsku meldowało się rocznie do 1000 jednostek.

12 kwietnia sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu, po wysłuchaniu delegacji Społecznego Komitetu Obchodów Roku Rzeki Wisły 2017, zdecydowała się podjąć inicjatywę uchwałodawczą w tej sprawie. Sejmowe głosowanie odbędzie się w maju lub w czerwcu.

Społeczny Komitet Obchodów RRW2017 działa od kilku lat na rzecz budowy dobrej marki Wisły. – Jest to społeczna inicjatywa szeregu organizacji, instytucji, osób publicznych i prywatnych związanych z Wisłą, które reprezentują różnorodne środowiska – zaznacza Jadwiga Klim – Działania Komitetu oparte są na wspólnym mianowniku, jakim jest dziedzictwo historyczne i kulturalne Wisły oraz świadomość unikalnej wartości jej marki.

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły zyskał szerokie poparcie wśród miast i gmin nadwiślańskich. Na stronie www.rokwisly.pl znajdują się aktualności i wydarzenia zgłoszone do programu obchodów Roku Wisły. Są wśród nich imprezy i działania artystyczne, kulturalne, sportowe, ekologiczne, turystyczne, badawcze, edukacyjne, nastawione na wskrzeszenie dawnych rzemiosł i aktywizację lokalnych społeczności. Jedną z inicjatyw jest sieć Muzea Szlaku Wisły, do której z ciekawymi propozycjami zgłosiło się już 20 instytucji znad Wisły. Poprzez wspólne i zintegrowane działania muzea chcą przypomnieć mieszkańcom nadwiślańskich miejscowości o roli, jaką w ich dziejach odgrywała Wisła. – W najbliższych tygodniach postaramy się stworzyć kalendarium muzealnych wydarzeń, aby każdy zainteresowany wiślana tematyką miał szansę złapać się w naszą muzealną sieć – zapowiada Jadwiga Klim.

Relacja z obrad sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu