• Statki-muzea "Sołdek" i "Dar Pomorza" są nieczynne w związku z sezonem zimowym
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Dofinansowanie na specjalne warsztaty

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku otrzymało dofinansowanie w wysokości 34 000 zł (z wnioskowanych 42 930,00 zł) na wykonanie zadania „Kurs poza horyzont. Oferta dla uczniów szkół specjalnych” w ramach Programu Kultura Dostępna.

Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do zasobów Muzeum uczniom niepełnosprawnym mentalnie i autystycznym przez umożliwienie skorzystania ze specjalnie opracowanych zajęć edukacyjnych w oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

– Warto zaznaczyć, że zajęliśmy drugie miejsce, jeśli chodzi o ocenę końcową – mówi Kamila Sydor z Działu Programów Pomocowych – Wniosek był dobrze przygotowany pod względem merytorycznym i formalnym. Podczas tworzenia wniosku szczególnie dbaliśmy, aby był on spójny z wymogami instytucji zarządzającej priorytetem i wpisywał się w ogólną działalność edukacyjną Muzeum.

Projekt ma stworzyć warunki do współdziałania edukatorów, psychologów szkolnych i nauczycieli zajmujących się tą grupą uczniów niepełnosprawnych, dając możliwość wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy edukatorów muzealnych w zakresie metodyki pracy z uczniem niepełnosprawnym mentalnie. Jako partnera projektu wybrano Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni. Szkoła zapewnia realizację obowiązku szkolnego na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej dzieciom i młodzieży ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

– Zajęcia rozpoczynamy wiosną i będziemy je prowadzić do końca roku – mówi Przemysław Węgrzyn, zastępca kierownika Działu Edukacji NMM – Warsztaty będą odbywały się we wszystkich oddziałach naszego Muzeum. Będziemy podczas nich poznawać życie codzienne na starym żaglowcu, pracę powroźników, archeologów podwodnych, pokażemy jak odbywa się konserwacja zabytków. Cieszymy się, że w ramach projektu, oprócz przeprowadzenia warsztatów, możemy zapewnić ich uczestnikom poczęstunek, małe upominki i transport do oddziałów – np. do Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich albo do naszego nowego oddziału w Tczewie – Centrum Konserwacji Wraków Statków. Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte przez uczestników zajęć będą też jednym z elementów ułatwiającym im przyszłą integrację społeczną, ale przede wszystkim, że nasi goście miło spędzą u nas czas – dodaje Przemysław Węgrzyn.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego