• Statki-muzea "Sołdek" i "Dar Pomorza" są nieczynne w związku z sezonem zimowym
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

XIII Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego

W dniach 12-13 maja 2016 roku w Chojnicach – Charzykowach odbędzie się XIII Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego. Jej organizatorem jest Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach, wspierane przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Współorganizatorem konferencji jest Chojnicki Klub Żeglarski.

Konferencje muzealnictwa morskiego i rzecznego odbywają się co dwa lata w różnych miastach w Polsce i na trwałe wrosły w kalendarz spotkań naukowych, dedykowanych temu środowisku. W 2016 roku miejscem konferencji będą Chojnice i okolice położonego nieopodal Jeziora Charzykowskiego.

Wybór miejsca jest nieprzypadkowy: w okresie międzywojennym Jezioro Charzykowskie, jedno z największych polskich jezior, a także Chojnice stały się kolebką polskiego żeglarstwa. Biorąc ten fakt pod uwagę, organizatorzy konferencji planują, aby przewodnim tematem merytorycznym konferencji była tematyka jeziorna i żeglarska. Problematyką, która również może być poruszona w referatach to osiągnięcia muzeów oraz ich zamierzenia w zakresie tematyki nautologicznej, nowe wystawy stałe i czasowe, prace badawcze, publikacje, konserwacja, programy edukacyjne, projekty międzynarodowe, pozyskiwanie środków zewnętrznych. Organizatorzy liczą też na przedstawienie dokonań instytucji nie-muzealnych i organizacji społecznych w zakresie tworzenia warunków ochrony nadwodnego dziedzictwa kulturowego. Spotkanie w Chojnicach ma być też okazją do pogłębiania bezpośredniej współpracy między muzeami i innymi instytucjami w zakresie ochrony nadrzecznego, jeziornego oraz morskiego dziedzictwa kultury i techniki.

Termin Konferencji: 12-13 maja 2016 r.
Miejsce Konferencji: Charzykowy – Chojnicki Klub Żeglarski
Zgłoszenia: Zgłoszenia udziału oraz propozycje wystąpień wraz ze streszczeniem do 1 strony tekstu (referaty do 20 minut, komunikaty do 10 minut) prosimy nadsyłać w terminie do 31 stycznia 2016 r.

Uczestnicy Konferencji oprócz udziału w obradach, będą mieli również mieli okazję do poznania nowych ekspozycji Muzeum Historyczno – Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach, m.in.: Lekarze, myśliwi i kolekcjonerzy. Pomorska rodzina Łukowiczów; Materialna kultura Kaszub; Otton Weiland (1887-1966). Jeden z pięciu żeglarzy wspaniałych. Spotkanie będzie także okazją poznania miejscowych tradycji żeglarskich.

  • I dzień Konferencji – w siedzibie Chojnickiego Klubu Żeglarskiego w Charzykowach – zostanie przeznaczony na prezentację wystąpień, a zakończy się udziałem w uroczystej inauguracji sezonu żeglarskiego nad Jeziorem Charzykowskim i spotkaniem towarzyskim.
  • II dzień – zwiedzanie muzeum w Chojnicach, przejazd do Charzyków, kontynuacja prezentacji referatów oraz żeglarski rekonesans po Jeziorze Charzykowskim.

Koszty uczestnictwa w Konferencji, proponowane hotele, szczegółowy program i pozostałe informacje podane zostaną w następnym komunikacie.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.
Zgłoszenia i pytania prosimy kierować bezpośrednio pod adresem sekretarza Konferencji:
Anna Czapczyk
anna.czapczyk@chojnicemuzeum.pl
tel. / fax 52 397 43 92, 52 397 23 19
Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach
ul. Podmurna 15, 89-600 Chojnice