• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Centrum Konserwacji Wraków Statków – po roku

Rok temu, 24 listopada 2014 r. wmurowany został kamień węgielny pod nową inwestycję – Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie. Otwarcie nowego obiektu jest planowane na wiosnę 2016 roku, a obecnie trwają ostanie prace wykończeniowe i zagospodarowania terenu wokół budynku Centrum.

Autorem projektu budynku oraz aranżacji wnętrz jest pracownia FORMA Architekci. Wykonawcą inwestycji – firma Skanska. Forma budynku jest nowoczesna, bardzo prosta i nawiązująca do charakteru obiektu, a jednocześnie doskonale wpisuje się w otoczenie i tworzy kompatybilną całość z sąsiadującym z Centrum, Muzeum Wisły.

Nowoczesnym na skalę krajową rozwiązaniem jest zastosowanie w budynku systemu wciągników, które służyć będą do prezentowania eksponatów, zgromadzonych w sali ekspozycyjnej. Kolejną innowacją jest zastosowanie systemu paneli ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku, generujących zasilanie obiektu.

Wewnątrz budynku przygotowywane jest wyposażenie Sali studyjnej, w której prezentowane będą m.in. trzy historyczne jachty: „Dal”, „Opty” i „Kumka IV” oraz części konstrukcyjne zabytkowych statków. Druga przestrzeń Magazynu Studyjnego – Antresola – wyposażona będzie w przeszklone regały przesuwne, w których eksponowane będą muzealia o małych rozmiarach. W Pracowni Konserwacji, oprócz prac badawczo- konserwatorskich, planowane są działania związane z digitalizacją. Finalizowany jest również plan działań edukacyjnych, które będą prowadzone wspólnie w Centrum Konserwacji oraz w Muzeum Wisły.


Projekt „Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie” realizowany jest w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, a wsparcia udzielono z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Całkowity koszt projektu wynosi 22 mln zł. Zadanie jest realizowane w partnerstwie polsko – norweskim z Norweskim Muzeum Morskim w Oslo oraz z Muzeum Historii Kultury w Oslo.