• Statki-muzea "Sołdek" i "Dar Pomorza" są nieczynne w związku z sezonem zimowym
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Konferencja „Łodzie i statki w archeologii”

Czternaste międzynarodowe sympozjum „Łodzie i statki w archeologii” (International Symposium on Boat and Ship Archaeology – ISBSA) odbędzie się w dniach 21-25 września 2015 roku w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Organizowana co trzy lata konferencja jest jednym z najbardziej prestiżowych spotkań naukowych, dedykowanych środowisku archeologów morskich i podwodnych.

W ostatnich latach Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku może poszczycić się wyjątkowymi sukcesami w dziedzinie archeologii łodzi i statków. Wydobycie szkuty z Martwej Wisły, wydanie pełnej monografii „Miedziowca” i prace nad Wirtualnym Skansenem Wraków potwierdzają dużą aktywność Muzeum w tej dziedzinie. Powierzenie NMM organizacji konferencji International Symposium on Boat and Ship Archaeology (po raz drugi w historii) jest efektem wielu lat pracy i osiągnięć naukowców, skupionych wokół naszej instytucji.

W tym roku program konferencji poświęcony jest przemianom w dawnym budownictwie i szkutnictwie okrętowym. Ostateczny program sympozjum zatwierdzony został przez Komitet Programowy na spotkaniu w NMM 16 i 17 lutego. W jego skład weszli organizatorzy trzech ostatnich konferencji tego cyklu: prof. Nergis Gunsenin z Istambułu, dr Ronald Bockius z Moguncji, prof. Andre van Holk i Benno van Tilburg z Amsterdamu, a także przedstawiciele NMM: dyrektor dr Jerzy Litwin i dr hab. Waldemar Ossowski. Po długich dyskusjach wybrane zostały ostatecznie 72 najciekawsze spośród ponad 100 nadesłanych propozycji referatów z całego świata, a także ponad 30 prezentacji posterowych. Goście z zagranicy podkreślali bardzo wysoki poziom nadesłanych streszczeń wystąpień, co zapowiada, że konferencja organizowana w Narodowym Muzeum Morskim będzie bardzo znaczącym wydarzeniem naukowym w dziedzinie archeologii łodzi i statków.

Wśród zaproszonych gości – znawców tematu i ekspertów w swoich dziedzinach, są naukowcy z całego świata: m.in. z Wietnamu, Niemiec, Francji, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Norwegii i Izraela, Australii i Kanady. Pierwszego dnia sympozjum otworzy profesor Sean McGrail z Uniwersytetu w Oxfordzie – organizator pierwszej w historii konferencji ISBSA, która odbyła się w 1976 roku w Greenwich. Z odczytem na temat wraku Ma’agan Michael przyjeżdża profesor Yaacov Kahanov z Uniwersytetu w Haifie. Dr Fred Hocker wyjaśni tematykę rekonstrukcji armat z historycznego żaglowca „Vasa”, a profesor Eric Rieth z Francji przedstawi tematykę XVII-wiecznych francuskich statków śródlądowych z rzeki Sommy.

Iwona Pomian, kierownik działu Badań Podwodnych NMM omówi ostatnie osiągnięcia i plany Muzeum związane z odkryciami archeologicznymi. Tomasz Bednarz i Janusz Różycki zaprezentują wyniki badań na wrakach zatoki Gdańskiej z użyciem fotogrametrii i dokumentacji 3D, a dr hab. Waldemar Ossowski przedstawi problematykę wraków statków z Wisły, jako przykład historii długiego trwania systemu transportu. Natomiast Krzysztof Zamościński z Działu Etnologii Morskiej zaprezentuje tematykę łodzi sporządzanych w przeszłości ze skóry w rejonie dolnego Dniepru.