• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Raport z seminarium poświęconego digitalizacji w Polsce w ramach współpracy polsko-norweskiej

Przedstawiamy państwu raport z drugiego seminarium przeprowadzonego w ramach działań partnerskich pod nazwą „Digitalizacja – dwustronna wymiana dobrych praktyk pomiędzy Uniwersytetem w Oslo: Muzeum Historii Kultury i Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku” realizowanych w ramach projektu „Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie – budowa infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku” realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię oraz ze środków krajowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Tematem przewodnim seminarium były praktyki digitalizacji 3D dziedzictwa kulturowego.

W raporcie zawarto podstawowe informacje o projekcie, partnerach oraz przebiegu seminarium. Seminarium miało charakter wizyty studyjnej w następujących instytucjach (podanych w kolejności wizytowania):

  • Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
  • Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie
  • Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  • Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
  • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Tematami przewodnimi wizyt były: digitalizacja 3D oraz digitalizacja negatywów szklanych. Głównym celem było zapoznanie się z organizacją pracy, wykorzystywanymi technologiami i infrastrukturą w wybranych pracowniach digitalizacji w Polsce.

Wyspecjalizowane pracownie w Wilanowie i Krakowie należą bez wątpienia do najlepszych w kraju, co znalazło wyraz w uznaniu wyrażanym przez delegację norweską. Bez wątpienia najważniejszym wnioskiem płynącym ze seminarium jest potrzeba posiadania wysoce wykwalifikowanej kadry, która jest w stanie wykorzystać potencjał technologii, którą użytkuje.

Raport można pobrać tutaj.

Działanie partnerskie: „Digitalizacja – dwustronna wymiana dobrych praktyk pomiędzy UiO: Muzeum Historii Kultury i Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku„, realizowane jest w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej – część „b” dla programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.


Projekt „Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie – budowa infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.