• Wystawa „Z Gdyni w daleki świat. Stocznia Gdynia i jej statki” na statku-muzeum „Sołdek” od dnia 16.06.2023 r. będzie nieczynna do odwołania
• 8 czerwca 2023 r. (Boże Ciało) wszystkie oddziały Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku będą zamknięte
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Condition.2015 Conservation and Digitalization Conference

W dniach 19.05 – 22.05.2015 w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencja Condition.2015, poświęcona zagadnieniom konserwacji obiektów archeologicznych wydobytych z morza oraz digitalizacji dużych obiektów poza kontrolowanymi warunkami pracowni digitalizacji.

Condition.2015 było pierwszą tego typu konferencją, zorganizowaną w Polsce, która miała na celu spotkanie naukowców, ekspertów i specjalistów z dziedziny konserwacji i digitalizacji w celu wymiany wiedzy, doświadczenia oraz dobrych praktyk.

Przez pierwsze dwa dni konferencji konserwatorzy z całej Europy omawiali zagadnienia związane z konserwacją mokrego drewna archeologicznego oraz innych materiałów organicznych i badaniami naukowymi wspierającymi proces konserwacji.

Owocną dyskusję wywołał problem „Eksperymentalnego czyszczenia i konserwacji tekstyliów z wykopalisk archeologicznych w terenie i w laboratorium”, a także prezentacja wstępnych wyników „Projekt ArCo – badania starzeniowe konserwowanych zabytków z mokrego drewna archeologicznego”.

Podczas dwóch ostatnich dni konferencji, dedykowanym digitalizacji, omawiano zagadnienia fotografii, fotogrametrii oraz dokumentacji 3D. Jakub Góralski przedstawił historię modelowania 3D na podstawie chmury punktów, w odniesieniu do gdańskiego Żurawia. Na zakończenie pierwszego dnia konferencji poświęconej digitalizacji dr Lyn Wilson w ramach prezentacji „Światowe trendy w dokumentacji cyfrowej” opowiedziała o pięcioletnim ambitnym projekcie Scottish Ten.

Organizacja konferencji towarzyszyła promocji nowej infrastruktury kultury, która zostanie wybudowana w ramach realizacji projektu „Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie – budowa infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku” dofinansowanego przez Mechanizm Finansowy EEA 2009-2014 oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”.

Konferencja była też okazją do wzmocnienia współpracy między Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, Norweskim Muzeum Morskim oraz Uniwersytetem w Oslo: Muzeum Historii Kultury zaangażowanymi w projekt.

Więcej informacji o konferencji na stronie Condition 2015. Conservation and Digitalization.


Konferencja sfinansowana została ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji projektu „Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie – budowa infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”