• Statki-muzea "Sołdek" i "Dar Pomorza" są nieczynne w związku z sezonem zimowym
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

„Statki i ich ładunek” w Tygodniu Flamandzkim

W dniach 14–21 marca 2015 roku Przedstawicielstwo Generalne Rządu Flandrii w Polsce organizuje we współpracy z partnerami z Flandrii i Polski „Tydzień Flamandzki w Gdańsku”. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku bierze udział w projekcie, organizując w Ośrodku Kultury Morskiej seminarium naukowe „Statki i ich ładunek”.

Relacje między Flandrią i Polską sięgają średniowiecza. W ramach związku hanzeatyckiego nawiązano bliskie kontakty handlowe, wielu Flamandów wyemigrowało do Polski północnej. Należała do nich m.in. rodzina Van den Blocke, której potomek Jacob wybudował w Gdańsku szkołę szermierki. Drewniana konstrukcja szkoły służyła również jako teatr letni znany pod nazwą Teatr Szekspirowski. We wrześniu 2014 otwarty został w tym samym miejscu nowy Gdański Teatr Szekspirowski, co stanowiło dla Przedstawicielstwa Generalnego Rządu Flandrii w Polsce przyczynek do organizacji Tygodnia Flamandzkiego.

Główne tematy Tygodnia dotyczą rozwoju miast, ochrony dziedzictwa oraz współpracy morskiej. Już od średniowiecza między dzisiejszą Flandrią a Gdańskiem istniało wiele różnorodnych połączeń w tym handlowych. Seminarium „Statki i ich ładunek” koncentruje się na tym międzynarodowym charakterze dziedzictwa morskiego, a zwłaszcza na połączeniach między Flandrią i regionem gdańskim w ciągu ostatnich 800 lat.

Więcej informacji o Tygodniu Flamandzkim w Gdańsku: flandersweekgdansk.eu.

Program seminarium: „Statki i ich ładunek”.

Tydzień Flamandzki