→ Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi
→ Z dniem 2 listopada 2021 roku statek muzeum "Dar Pomorza" został zamknięty w związku z sezonem zimowym
→ Zasady bezpieczeństwa w oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku w związku z pandemią COVID-19 - przeczytaj

Raport z seminarium 3D w Oslo w ramach dwustronnej współpracy UiO:KHM w Oslo i NMM w Gdańsku

Przedstawiamy państwu raport z pierwszego seminarium przeprowadzonego w ramach działań partnerskich pod nazwą “Digitalizacja – dwustronna wymiana dobrych praktyk pomiędzy Uniwersytet w Oslo: Muzeum Historii Kultury i Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku” realizowanych w ramach projektu “Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie – budowa infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku” realizowanego dzieki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię oraz ze środków krajowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.Tematem przewodnim seminarium były praktyki digitalizacji 3D dziedzictwa kulturowego.

W raporcie zawarto podstawowe informacje o projekcie, partnerach oraz przebiegu seminarium. Streszczono ponadto prezentacje dotyczące 3D przedstawione w ramach norweskiej edycji konferencji Computer Applications & Quantitative Methods in Archeology (CAA-N7). Ponadto, na przykładzie projektu realizowanego w Norweskim Muzeum Morskim, zobrazowano zastosowanie technologii 3D na potrzeby rekonstrukcji wraków. W końcowej części dokumentu zamieszczono wnioski sformułowane przez przedstawicieli Narodowego Muzeum Morskiego. Kluczowym zagadnieniem jakie wyłania się z pierwszego seminarium jest implementacja zaleceń Karty Londyńskiej i konsekwencje jakie z tego wynikają. W przypadku partnera projektu, stosowane metody nie są zgodne z zaleceniami, co pozwala na zastosowanie nieco innych procedur akwizycji i archiwizacji częściowo przetworzonych danych. Uzyskiwane efekty przez stronę norweską skłaniają do dyskusji o zaletach takiego rozwiązania – jeżeli przetworzone dane z dokładniejszego pomiaru (światło strukturalne) lepiej odwzorowują rzeczywistość niż nieprzetworzone z mniej dokładnego (skanowanie laserowe), który model jest bardzie wiarygodny i bliższy idei zachowania danych źródłowych?

Raport można pobrać tutaj.

Działanie partnerskie: “Digitalizacja – dwustronna wymiana dobrych praktyk pomiędzy UiO: Muzeum Historii Kultury i Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku“, realizowane jest w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej – część “b” dla programu “Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.


Projekt “Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie – budowa infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.