• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Zakończenie projektu „Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie (etap 2)”

Podsumowanie projektu „Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie (etap 2)” w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, priorytet digitalizacja realizowanego w okresie wrzesień 2013 – listopad 2014.

W listopadzie zakończono realizację projektu „Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie (etap 2)” w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, priorytet digitalizacja, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt realizowany był w okresie od września 2013 roku do listopada 2014 roku i obejmował następujące działania:

 1. Cyfrowa inwentaryzacja zespołu zabytkowych łodzi ludowych ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku (2014) – zrealizowana w okresie letnim dokumentacja objęła czternaście jednostek pływających eksponowanych w Muzeum Rybołówstwa w Helu i jej efekty w postaci plików PDF i PDF 3D udostępniono na stronie prezentującej zbiory NMM w Gdańsku – zbiory.nmm.pl
  Dokumentację zrealizowała firma Architekci Gzowski & Gzowski s.c. we współpracy ze specjalistami budownictwa okrętowego (dr inż. Jan Młynarczyk, mgr inż. Artur Karczewski, inż. Katarzyna Puszko) i graficznej obróbki danych (Vicon 3D Witold Hazuka).
  Jest to pierwsze opracowanie tego typu w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, tym ważniejsze, że wytworzona dokumentacja jest pierwszą pełną dokumentacją cyfrową i techniczną dla budowanych tradycyjnymi metodami jednostek zgromadzonych w zbiorach muzeum. Uzyskana wiedza i przeprowadzone analizy jak np. określenie cech hydrostatycznych, pozwoliły stwierdzić, że łodzie zbudowano zgodnie z zasadami konstrukcji kadłubów, przy jednoczesnym wskazaniu, że współczesne przepisy między innymi w zakresie bezpieczeństwa wymusiłyby inne rozwiązania.

  Muzeum planuje kontynuację dokumentacji 3D nie tylko jednostek pływających zgromadzonych w zbiorach ale także urządzeń technicznych jak silniki i maszyny okrętowe.

 2. Opracowanie „Metodyka pracy tachimetrem na potrzeby pomiaru i inwentaryzacji cyfrowej muzealiów” (2014) – opracowanie udostępnione zostało w artykule na stronie NMM w Gdańsku.
  Metodykę przygotowano w partnerstwie z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, na zasadach zbliżonych do opracowania dotyczącego wykorzystania ramienia pomiarowego 3D, wykonanego w ramach realizacji projektu z pierwszego naboru WPR „Kultura+” pt.: „Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie”. Tym samym jest to kolejna analiza wykorzystania współczesnych cyfrowych narzędzi pomiarowych na potrzeby dokumentacji zbiorów. Autorem opracowania jest dr inż. Cezary Żrodowski.
  Muzeum planuje kontynuować prace w tym zakresie, między innymi opracowując w przyszłych latach metodykę pracy skanerem laserowym nabywanym obecnie w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie – budowa infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku” w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” finansowanego z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Nowe urządzenie skanujące metodą czasu przelotu wiązki lub przesunięcia fazowego przeznaczone jest do dokumentacji konserwatorskiej obiektów pochodzących z badań archeologicznych.
 3. Budowa nowej infrastruktury informatycznej w zespole budynków przy ul. Ołowianka 9-13 w Gdańsku na potrzeby digitalizacji, ewidencji i zarządzania zbiorami (2014) – zbudowano sieć informatyczną opartą na technologii światłowodowej oraz wyposażono sale wystawowe w urządzenia, które w niedalekiej przyszłości zapewnią dostęp gościom Muzeum do sieci WiFi na ekspozycji.
  Zamówienie zostało zrealizowane przez firmę INDEMAR Sp. z o.o. ze Szczecina
  W ramach budowy nowej sieci ułożono sześć kilometrów światłowodów oraz kilometr kabli miedzianych kategorii 6, zainstalowano blisko 100 punktów abonenckich, zakupiono, zainstalowano i skonfigurowano ponad 90 urządzeń sieciowych, zaadaptowano i wyposażono pomieszczenie techniczne na potrzeby eksploatacji serwerów.
 4. Tworzenie rekordów metadanych kart konserwatorskich, w oparciu o papierową dokumentację (ponad 4000 kart) oraz porządkowanie metadanych na potrzeby ewidencji, zarządzania i udostępniania informacji o zbiorach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku (2013 i 2014) – jest to kolejny etap strukturyzacji i systematyzacji danych o zbiorach w formacie cyfrowym na potrzeby ewidencji, zarządzania i udostępniania.
 5. Projekt infrastruktury informatycznej w NMM w Gdańsku (2013) – został zrealizowany na potrzeby inwestycji zrealizowanej w 2014 roku.
 6. Wyposażenie na potrzeby digitalizacji i obróbki danych cyfrowych, w tym na potrzeby dokumentacji 2D i 3D (2013) – listę zakupionego wyposażenia znajdą państwo w artykule na stronie NMM w Gdańsku.
  Muzeum w zakresie dokumentacji fotograficznej nabyło, w głównej mierze dzięki projektom w ramach WPR „Kultura+”, wyposażenie umożliwiające dokumentację zbiorów na poziomie zalecanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
 7. Dyski przenośne i sieciowe na potrzeby magazynowania i zabezpieczenia danych tworzonych w trakcie digitalizacji (2013 i 2014).

Zrealizowane działania są niezbędną podstawą rozszerzenia oferty w zakresie cyfrowego dostępu do zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz wpływają na poprawę jakości realizowanej digitalizacji.