• Galeria Morska w Spichlerzach na Ołowiance w dniu 03.10.2023 będzie wyłączona ze zwiedzania w związku ze zmianą ekspozycji
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Prace modernizacyjne w Muzeum Rybołówstwa w Helu

Narodowe Muzeum Morskie w ramach programu MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury” i udzielonej dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków MKiDN otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pn. „Prace modernizacyjne w Muzeum Rybołówstwa w Helu – oddziale Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku”.

Celem głównym zadania jest rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez wyposażenie budynku muzeum w windę osobową, co umożliwi udział w prowadzonych działaniach kulturalnych szerokiej grupie odbiorców oraz dostosowanie obiektu do obecnych wymagań prawnych poprzez wykonanie nowych, ulepszonych instalacji, co z kolei zwiększy bezpieczeństwo i da nowe możliwości prezentowania gromadzonych zbiorów. Realizacja zadania przyczyni się do znaczącego wzrostu liczby osób zwiedzających, w tym niepełnosprawnych, oraz pozytywnie wpłynie na odbiór przestrzeni publicznej miasta Hel.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrany wykonawca – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MOPIK s.c. z Gdańska – Stanisław i Arkadiusz Kiełb – wykonuje powierzone roboty, tj. wprowadzenie do wnętrza budynku windy umożliwiającej osobom niepełnosprawnym zwiedzanie wszystkich poziomów, poza najwyższą kondygnacją wieży widokowej, wraz z wykonaniem niezbędnych do montażu windy robót budowlanych, jak również nowe instalacje (elektryczne, teletechniczne, sanitarne) oraz przebudowę wejścia głównego z zastosowaniem przeszklonego wiatrołapu. W trakcie realizacji wszystkich robót pełniony jest nadzór autorski, konserwatorski oraz budowlany. Zakończenie prac realizowanych w ramach zadania w nastąpi do końca roku 2014.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.