• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Oslo – skanowanie w 3D, seminarium i warsztaty

W połowie października 2014 r. pracownicy NMM pojechali do Oslo na seminarium oraz warsztaty, zorganizowane w ramach projektu „Digitalizacja – dwustronna wymiana dobrych praktyk pomiędzy Uniwersytet w Oslo: Muzeum Historii Kultury i Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku”.

Seminarium poświęcone było dokumentacji 3D, na przykładzie projektu „Saving Oseberg”, realizowanego w Viking Ship Museum.

Podczas dwudniowych warsztatów skupiono się na tematyce metod dokumentacji 3D oraz dokładności pomiaru i przepływu pracy. Podczas warsztatów wykonano skanowanie modelu łodzi rybackiej na potrzeby prezentacji stosowanej metody w ramach projektu „Saving Oseberg”. Skanowanie odbyło się ze szczególnym naciskiem na pozyskiwanie danych wyjściowych, nakładanie tekstur, wykorzystanie danych oraz przetwarzanie danych na potrzeby upowszechniania.

Przedstawiciele NMM wzięli również udział w siódmej dorocznej konferencji CAA-Norway (Computer Applications & Quantitive Methods in Archeology), w trakcie której zapoznali się z najnowszymi metodami 3D stosowanymi w dokumentacji. Wizyta była również sposobnością do zaproszenia gości do uczestnictwa w konferencji Condition.2015.

Uczestnicy konferencji z zainteresowaniem wysłuchali referatu Marcina Kłosa o powstającym w Tczewie nowym oddziale NMM – Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym.

Delegacja Narodowego Muzeum Morskiego odwiedziła także Norweskie Muzeum Morskie, które jest partnerem konferencji Condition.2015 oraz partnerem w projekcie budowy Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie. Spotkanie robocze dotyczyło metod 3D stosowanych w dokumentacji i rekonstrukcji obiektów archeologicznych.


Projekt „Digitalizacja – dwustronna wymiana dobrych praktyk pomiędzy UiO: Muzeum Historii Kultury i Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku”, realizowany jest w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej – część „b” dla programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.