• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

„Miedziowiec” drukiem

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku planuje w tym roku wydanie całościowej publikacji wyników badań archeologicznych wraka średniowiecznego statku zwanego „Miedziowcem”.

Statek „Miedziowiec” (nazywany tak od pierwszych wydobytych części ładunku w postaci owalnych wylewek miedzi) zbudowano około 1399 r., a zatonął dziewięć lat później w pożarze, krótko po wypłynięciu z portu gdańskiego.

W 1975 r. główna część zachowanej drewnianej konstrukcji statku została podniesiona z dna morskiego. Ogółem pozyskano kilkanaście ton ładunku, który składał się z wylewek miedzi beczek zawierających rudę żelaza, smołę i wosk, ze sztab żelaznych w wiązkach opasanych łykowymi obejmami oraz z ciosów i klepek dębowych.

Bogaty zestaw towarów wchodzących w skład ładunku statku oraz znakomity stan, w jakim zachowały się one po sześćsetletnim przebywaniu na dnie morskim, pozwalają zaliczyć wydobycie do najciekawszych odkryć w tej grupie znalezisk w skali europejskiej. Obecnie pozostałości kadłuba oraz różnorodne partie jego ładunku, stanowią jedną z najciekawszych części kolekcji Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Druk publikacji dotyczącej badań nad „Miedziowcem” upowszechni unikatową kolekcję zabytków pozyskanych z wraka oraz udostępni dorobek naukowy pracowników Narodowego Muzeum Morskiego i innych instytucji w zakresie archeologicznych badań podwodnych na Bałtyku oraz studiów nad historią handlu morskiego w XV wieku. Publikacja zostanie przetłumaczona na język angielski, co umożliwi również skorzystanie z przedstawionych rezultatów badań oraz katalogu pozyskanych źródeł archeologicznych osobom i instytucjom zagranicznym zainteresowanym tematyką żeglugi i handlu bałtyckiego oraz budownictwa okrętowego w późnym średniowieczu. Tym samym będzie promować naszą instytucję zagranicą.

Redaktorem merytorycznym publikacji jest dr hab. Waldemar Ossowski, archeolog, posiadający 18-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie archeologii morskiej, redaktor naukowy i współautor wydanej w ramach programów MKiDN publikacji monograficznej „The Shipwreck General Carleton, 1785”. Wśród 12 osób będących autorami znajdują się pracownicy merytoryczni Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz zaproszeni badacze z ośrodków akademickich i placówek muzealnych.


Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.