• Statki-muzea "Sołdek" i "Dar Pomorza" są nieczynne w związku z sezonem zimowym
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

O digitalizacji, dokumentacji i zachowaniu tradycji

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku gościło delegację z National Research Centre of Cultural Industries in Central China Normal University (CCNU) w Wuhan. Wizyta odbyła się w imieniu Międzymuzealnej Grupy ds. Digitalizacji DigiMuz. Koordynatorem pobytu gości była Gdańska Organizacja Turystyczna. Ze strony gdańskich muzeów uczestniczących w DigiMuz udział wzięła również reprezentacja z Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

W ramach pobytu w Ośrodku Kultury Morskiej uczestnicy spotkania zwiedzili pracownię dokumentacji zabytków archeologicznych. Gościom z Wuhan przedstawiono metody dokumentacji 3D zbiorów archeologicznych oraz pracownię konserwacji, gdzie zaprezentowano zasadę działania liofilizatora. Następnie naukowcy z CCNU zwiedzili wystawę „Łodzie ludów świata”, na której znajdują się również zabytki związane z kulturą chińską.

W drugiej części wizyty odbyło się spotkanie robocze, podczas którego obie strony zaprezentowały dorobek w zakresie dokumentacji dziedzictwa kulturowego. Delegacja chińska zainteresowana była przede wszystkim cyfrową dokumentacją dziedzictwa kulturowego i właśnie tej tematyce poświęcono obrady.

National Research Centre of Cultural Industries (NRCCI) in Central China Normal University stanowi jedno z sześciu centrów w kraju, które koordynuje i prowadzi dokumentację niematerialnego dziedzictwa kulturowego, związanego z tradycją, rzemiosłami i sztuką ludową, a których dalsze istnienie jest zagrożone w związku z dynamicznym rozwojem technologii i zmianami cywilizacyjnymi. CCNU współpracuje w tym zakresie z Hubei Provincial Museum.

W Chinach prowadzony jest rejestr zagrożonych rzemiosł, a pracownicy uniwersyteccy wspólnie z muzealnikami dokumentują liczne obrzędy towarzyszące uroczystościom i obchodom. Jednym z przykładów współdziałania centrów na szczeblu krajowym była cyfrowa dokumentacja obchodów Święta Środka Jesieni w dwudziestu siedmiu (w tym pięciu rejonach autonomicznych) prowincjach Chin. Zdjęcia i nagrania video posłużyły do dokumentacji różnic w prowincjach oraz mniej znanych obrzędów związanych ze świętem. Prowadzona jest również dokumentacja stylów tańca poprzez tak zwany „Motion capture” (mocap), polegający w tym przypadku na kopiowaniu trójwymiarowych ruchów osób uczestniczących w tańcu i zapisywaniu ich przez komputer.

Kolejnym projektem w obszarze kultury niematerialnej, prowadzonym w Chinach jest zachowanie tradycji konfucjańskiej i taoistycznej, stanowiących niezwykle istotne elementy tożsamości chińskiej. W tym celu stworzono, wykorzystując technologie cyfrowe, seriale animowane oraz gry, związane z edukacją dzieci i młodzieży. Innym z zaprezentowanych podczas spotkania przykładów dokumentacji była wirtualna wycieczka po tradycyjnej osadzie chińskiej, z zachowanym układem dróg, architekturą, strojami mieszkańców, możliwością zmian oświetlenia i warunków atmosferycznych.

Przedstawiciele Międzymuzealnej Grupy ds. Digitalizacji DigiMuz omówili jej statutowe cele oraz dotychczasowy dorobek grupy. Zaprezentowano również projekty z zakresu digitalizacji realizowane przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. W trakcie spotkania ustalono, że ważne jest podjęcie bliższej współpracy w zakresie dokumentacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.