- Obostrzenia i ograniczenia w oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku w związku z pandemią koronawirusa - przeczytaj
- Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi

Skanska S.A. i ComplexJacht dla Centrum Konserwacji Wraków Statków

W sierpniu podpisane zostały dwie, bardzo istotne dla Projektu obejmującego budowę Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie, umowy.

Pod koniec lipca rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę Centrum Konserwacji Wraków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie. Kryterium oceny ofert w tym postępowaniu była cena, jednakże Wykonawcy zobowiązali byli spełnić wymagania, zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Spośród dziewięciu podmiotów, które złożyły ofertę, za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Skanska S.A.

Na początku sierpnia plac budowy Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie, przy ulicy Paderewskiego, został przekazany firmie Skanska SA. Termin rozpoczęcia wznoszenia nowego obiektu jest zależny od tempa prac związanych z rozbiórką istniejących zabudowań oraz wykonania niezbędnych przyłączy instalacyjnych i przygotowaniem placu budowy.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę tczewskiego Centrum planowane jest na drugą połowę listopada 2014 roku. Swój udział w uroczystości potwierdziła wstępnie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Małgorzata Omilanowska.

Piątego sierpnia z istniejących budynków magazynowych Tczewie zostały wywiezione zabytkowe jachty. “Kumka IV”, “Dal” i “Opty” pojechały do Pucka, gdzie ich konserwacją i modernizacją zajmie się firma ComplexJacht Sebastian Kulling. Pucka firma posiada doświadczenie w realizacji podobnych zadań – trzy lata odnowiła temu kadłub żaglowca “Generał Zaruski”.


Projekt pn.: “Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie – budowa infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku” realizowany w ramach Programu “Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.