• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Fjord i szkutnictwo na Hanse Sail

Cztery dni pracownicy z Narodowego Muzeum Morskiego spędzili na festiwalu żeglarskim Hanse Sail w Rostocku, promując, w ramach projektu „Morskie dziedzictwo kulturowe Polski i Norwegii”, tradycyjne techniki rzemiosł morskich.

Hanse Sail to największy zlot tradycyjnych łodzi i statków muzealnych w Niemczech, a także ważna impreza wystawiennicza i targowa, która ma na celu wspieranie rozwoju  europejskiej turystyki morskiej na Bałtyku oraz zachowanie wspólnego dziedzictwa morskiego. W tym roku w festiwalu wzięło udział ponad 200 historycznych łodzi, a stoiska odwiedziło około miliona gości.

Połączone ekipy Narodowego Muzeum Morskie w Gdańsku oraz Hardanger Fartovernsenter (oddział Hardanger&Voss Muzeum w Utne – norweski partner projektu) prezentowały w Rostocku tradycyjne techniki szkutnicze. Muzealnicy demonstrowali sposoby łączenia klepek poszycia łodzi na zakładkę, techniki nitowania poszycia i przygotowywania klepek. Pokazy skręcania lin i budowania „na żywo” modelu drewnianej łodzi cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród gości festiwalu i niemieckich mediów. Prezentowano też typową łódź norweską tzw. „strandebarmar”, którą podczas festiwalu uroczyście zwodowano i ochrzczono mianem „Fjord”.


Projekt realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 w ramach programu pn. „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”.
Dofinansowano również ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.