• Statek-muzeum „Dar Pomorza” będzie otwarty w dniu 29.06.2024. od godz. 10:00 do 14:30, następnie od godz. 16:00 do 18:00. Przerwa w sprzedaży biletów od godz. 13:30 do 16:00
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Wielka przeprowadzka w Tczewie

Początek lata w Tczewie upłynął pod znakiem przenoszenia zabytków i sprzętu konserwatorskiego z Pracowni Konserwatorskiej usytuowanej w Tczewie przy ul. Paderewskiego.

Projekt: wyprowadzka
Wyprowadzka to jedno z pierwszych działań w ramach realizacji Projektu „Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie – budowa infrastruktury Narodowego Muzeum Morskiego”. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Konserwacja jak w banku
Nasze działania związane z wyprowadzką rozpoczęliśmy dużo wcześniej, od poszukiwania odpowiedniej powierzchni magazynowej. Potrzebowaliśmy pomieszczenia, gdzie na czas trwania projektu moglibyśmy przechować eksponaty i wyposażenie w którym możliwe byłoby przechowywanie przez okres trwania projektu zawartości pomieszczeń Pracowni. Sukcesem zakończyły się rozmowy z Bankiem Spółdzielczym w Tczewie dotyczące wynajmu hali magazynowej, znajdującej się na sąsiadującej z naszą posesją działce.
Dużym wyzwaniem było umieszczenie w hali o powierzchni ponad 300 m2 zabytków i wyposażenia z przeznaczonych do wyburzenia budynków o łącznej powierzchni ponad 1000 m2.

Mokra robota
Przeniesienie wielkogabarytowych obiektów oraz wyposażenia Pracowni Konserwatorskiej wymagało dużo czasu i sporo cierpliwości. Według muzealnych konserwatorów najtrudniejszym etapem prac było przenoszenie wanien oraz konserwowanych w nich obiektów. Konieczne stało się między innymi zbudowanie kolejnych wanien do przechowywania drewnianych eksponatów. Wielu godzin wytężonej pracy zespołu muzealnego wymagało wyciąganie kabestanu z roztworu czy ładowanie stewy dębowej do wanny. W sumie przeniesiono 14 ton zabytków, 12 ton roztworów konserwujących oraz 6 wanien, w których przechowywane i konserwowane są zabytki z „mokrego” drewna.

Wielki Manitou
Znaczącym wydarzeniem podczas przeprowadzki była kolejna wizyta ładowarki teleskopowej Manitou, za pomocą której przemieszczane były obiekty wielkogabarytowe np. płetwa sterowa i armata. Podczas poprzedniej wizyty Manitou umożliwił załadunek dział przeciwlotniczych, które wyjechały do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Przetargi
W chwili obecnej trwają również procedury przetargowe na wybór wykonawców pierwszych prac w ramach Projektu. W końcowym etapie jest procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z budową Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie oraz konserwacji jachtów „Opty”, „Dal” i „Kumka IV”. Muzeum, po przeprowadzeniu procedury przetargowej, zawarło już umowę na wykonanie instalacji technologicznej do konserwacji „mokrego” drewna.


Projekt pn.: „Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie – budowa infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku” realizowany w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

[contact-form-7 id="22324" title="Formularz - Wyślij wiadomość do administratora"]