• Statki-muzea "Sołdek" i "Dar Pomorza" są nieczynne w związku z sezonem zimowym
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Nasi partnerzy – Norweskie Muzeum Morskie w Oslo

Partnerem Narodowego Muzeum Morskiego w realizacji projektu „Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie – budowa infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku” jest Norweskie Muzeum Morskie w Oslo.

Współpraca i konferencja
Współpraca między instytucjami partnerskimi, a Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku obejmuje wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie konserwacji obiektów archeologicznych, wydobytych z mokrego środowiska. Prace te wspiera również Muzeum Historii Kultury w Oslo (Kulturhistorisk museum Universitetet i Oslo). W ramach wspólnych działań instytucje zorganizują w 2015 roku w Gdańsku konferencję poświęconą konserwacji i digitalizacji zbiorów muzealnych.

Muzeum na wyspie
Norweskie Muzeum Morskie (Norsk Maritimt Museum) zostało założone w 1914 roku i jest położone na półwyspie Bygdoy. Instytucja mieści się w nowoczesnym budynku, który zdobył wiele nagród w konkursach architektonicznych. W Muzeum znajdują się eksponaty dotyczące kultury wybrzeża oraz historii i archeologii morskiej, rybołówstwa oraz przemysłu stoczniowego. Ważną częścią norweskiego Muzeum jest galeria morska oraz ekspozycja modeli statków.

Obszar działań i współpraca
Głównymi obszarami działań Muzeum w zakresie badań, zarządzania zbiorami oraz rozpowszechniania wiedzy jest historia oraz rozwój okrętownictwa żeglugi przybrzeżnej i dalekomorskiej, kultura przybrzeżna i dziedzictwo tradycyjnych łodzi, archeologia podwodna i morska oraz zarządzanie narodowym dziedzictwem morskim. Muzeum działa na zasadzie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, tj. Norwegian Sea Rescue oraz Coastal Federation. Współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Norweskiego Muzeum Morskiego, skupiającym byłych żeglarzy i pasjonatów spraw morskich, zaowocowała np. projektem Children’s Ship Wharf.

Konserwacja i digitalizacja
Kolekcje zbiorów Norweskiego Muzeum Narodowego są na bieżąco digitalizowane przez pracowników Muzeum, wspieranych przez wolontariuszy Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum. Wyniki pracy publikowane są na narodowym portalu „The Digital Museum” oraz na stronie internetowej NMM w Oslo. Materiały są zintegrowane z narodowymi bazami danych, dostępnymi dla badaczy oraz indywidualnych użytkowników Internetu.
W 2009 archeologowie odkryli w porcie w Oslo 13 wraków, z których najlepiej zachowane znalezisko będzie stanowić temat kolejnych dwóch, głównych wystaw. Obiekt z roku 1595 został poddany procesowi konserwacji tzw. liofilizacji („freeze-drying”) i zostanie udostępniony na terenie głównego Banku Norweskiego. We wrześniu 2011 roku specjaliści z wielu dziedzin zakończyli rekonstrukcję statku „Vaaghals”. Interdyscyplinarna odbudowa jednostki była częścią programu europejskiego IKON.

Statki i wystawy
Kolekcja tradycyjnych otwartych łodzi w Norweskim Muzeum Morskim jest najbardziej zróżnicowanym zbiorem tego typu w Norwegii. Cennym eksponatem jest np. statek „Gjøa”, na którym Roald Amundsen w latach 1903–1906, jako pierwszy człowiek na świecie, pokonał Przejście Północno-Zachodnie, czyli drogę morską prowadzącą z Europy do Azji przez Archipelag Arktyczny. Odrestaurowany stuletni żaglowiec „Svanen” jest jednostką szkoleniową, ale służy również do organizacji imprez komercyjnych.
Tematyki floty dotyczą też organizowane w Muzeum wystawy. Otwarta cztery lata temu wystawa Skipet („Statek”), związana jest z renowacją jednostek pływających. Na rok 2014 zaplanowano ekspozycje Norge er havet („Norwegia jest morzem”) oraz Til Sjos („Na morzu”). Pierwsza z nich dotyczy rozwoju okrętownictwa norweskiego, natomiast wystawa „Na morzu” przybliża zwiedzającym tematykę życia na morzu.


Projekt pn.: „Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie – budowa infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku” realizowany w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Norwegian Maritime Museum