• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Skanowanie i sieć informatyczna – zamówienia publiczne

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku finalizuje obecnie w ramach zadania „Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie (etap 2)” procedury związane z wyłonieniem wykonawcy dwóch zamówień publicznych dotyczących skanowania zespołu zabytkowych łodzi ludowych zlokalizowanych w skansenie w oddziale NMM – Muzeum Rybołówstwa w Helu oraz budowy nowej sieci informatycznej w siedzibie Muzeum na wyspie Ołowiance w Gdańsku.

Ponadto, od stycznia realizowane są prace związane z porządkowaniem metadanych w rekordach zbiorów i konserwacji, co wpłynie na zwiększenie efektywności wyszukiwania informacji o zbiorach.

Zamówienie na skanowanie zespołu łodzi ma na celu stworzenie pełnej dokumentacji technicznej 14 jednostek dla potrzeb:

  1. konserwatorskich – tj. na dostarczeniu możliwie pełnej informacji o parametrach fizycznych, a tym samym stanie zachowania jednostek oraz zapewnieniu danych do ewentualnych prac porównawczych, konserwatorskich, w tym również rekonstrukcyjnych; uzyskana dokumentacja ma zapewnić możliwość wykonania i wymiany pojedynczego elementu konstrukcyjnego w przypadku jego uszkodzenia bądź nieodwracalnej degradacji;
  2. ewidencyjnych – tj. na dostarczeniu informacji o parametrach fizycznych i technicznych jednostek służącym pracy dokumentacyjnej, naukowej i badawczej;
  3. udostępniania – tj. wykorzystaniu uzyskanych danych do upowszechniania wiedzy o jednostkach w społeczeństwie, między innymi przez publikację w katalogach online, tworzeniu animacji, rozszerzonej rzeczywistości, powtórnego wykorzystania, etc.

W czerwcu intensyfikacji ulegną prace nad metodyką wykorzystania tachimetru, realizowane we współpracy z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. W efekcie powstanie kolejna po „Metodyce Pracy Ramieniem 3D” (wykonana w ramach „Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie”) publikacja udostępniona w Internecie opisująca możliwości wykorzystania tachimetru na potrzeby dokumentacji muzealnej, w szczególności w kontekście zbiorów archeologicznych.

W związku z rozpoczęciem w pierwszych miesiącach 2014 roku projektu „Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie – budowa infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku” realizowanego w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, NMM wnioskowało w marcu do Narodowego Instytutu Audiowizualnego o wydłużenie terminu realizacji zadania i po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, termin zakończenia projektu wydłużono do października 2014 roku.


Projekt „Centralne Muzeum Morskie – cyfrowe Muzeum Morskie (etap 2)” realizowany jest w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, priorytet digitalizacja, nabór 2013. Operatorem priorytetu jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Centrum kompetencji w zakresie digitalizacji muzeów w ramach WPR Kultura+ jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.