• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Dobre praktyki w Gratangen

W drugiej połowie maja 2014 roku w Północno-Norweskim Centrum Renowacji Statków (North Norwegian Ship Preservation Center) w Gratangen koło Narviku odbyły się warsztaty poświęcone nowoczesnym technikom dokumentacji zabytkowych jednostek pływających. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów projektu „Morskie Dziedzictwo Kulturowe Polski i Norwegii”. Głównym organizatorem spotkania była Dyrekcja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Norwegii Riksantikveren z Oslo.

Centrum Renowacji Statków w Gratangen utrzymuje się z prac komercyjnych, związanych z remontem silników łodziowych, prowadzonych na zlecenie prywatnych inwestorów oraz z dotacji z Riksantikveren.

Warsztaty, które odbyły się w dniach 19-23 maja, poświęcone były głównie metodzie dokumentacji statków za pomocą fotogrametrii, stosowanej przez pracowników tamtejszego ośrodka. W części teoretycznej omówiono właściwości sprzętu fotograficznego, metodykę fotografowania, a także program komputerowy używany do obróbki uzyskanych zdjęć. Zwrócono też uwagę na sposób znakowania obiektów w celu uzyskania stałego punktu odniesienia i późniejszego skoordynowania pozyskanych zdjęć w trójwymiarowej przestrzeni za pomocą programu komputerowego Agisoft PhotoScan.

W czasie zajęć praktycznych wykonana została seria zdjęć prostej łodzi, które poddano obróbce komputerowej. W ten sposób powstała trójwymiarowa wizualizacja sfotografowanego obiektu z wszystkimi szczegółami faktury powierzchni oraz odwzorowaniem elementów na nim się znajdujących. Obraz łodzi mógł być łatwo obracany w każdym kierunku, a obrót nie powodował jego zniekształceń czy zaniku fragmentów wizerunku. Przestrzenny komputerowy model jednostki mógł zostać poddany dalszej obróbce w celu uzyskania np. linii teoretycznych.

W ramach dalszych zajęć oprowadzono uczestników spotkania po ośrodku, gdzie znajdują się warsztaty oraz stocznia, w której remontowane i odrestaurowane są stare jednostki pływające.


W załącznikach można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi metod dokumentacji tradycyjnych łodzi.

Prezentacja porównawcza na temat technik dokumentacji technik dokumentacji zabytkowych łodzi i statków w Polsce i Norwegii
Program zajęć edukacyjnych
Karty zadań
The programme of educational activities (EN)
Veiledning i dokumentasjon av flytende kulturminner (NO)


Projekt realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 w ramach programu pn. „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”.
Dofinansowano również ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.