• Statki-muzea "Sołdek" i "Dar Pomorza" są nieczynne w związku z sezonem zimowym
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Chrzestne Matki na Sołdku

Powstały w 1976 roku Klub Matek Chrzestnych Statków Armatorów Wybrzeża Gdańskiego to elitarne i bardzo szczególne stowarzyszenie. Gromadzi on w znakomitej większości panie, trzymające pieczę nad historią jednostek – okrętów, statków, a nawet kutrów rybackich.

Większość Matek Chrzestnych, obejmując pieczę nad swoim „dzieckiem” za punkt honoru przyjmowało kompletowanie „albumu rodzinnego”, poświęconego historii danej jednostki. Znajdowały się tam różnego rodzaju fotografie, wycinki prasowe i dokumenty. Te pamiątki tworzą niezwykłą kronikę, będącą najlepszym dowodem na to, jak wielką potęgą morską był nasz kraj. Przez lata żadna z instytucji nie zdecydowała się zaprezentować historię, kompletowaną przez matki chrzestne.

12 maja 2014 roku pomiędzy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku i Klubem Matek Chrzestnych Statków Armatorów Wybrzeża Gdańskiego została podpisana umowa partnerska, dotycząca współpracy przy zorganizowaniu wystawy czasowej pod tytułem „Matki i statki”. – Tak jak matka jest dumna ze swoich dzieci, Muzeum Morskie w Gdańsku jest dumne, że to nam powierzono możliwość współorganizowania tej szczególnej wystawy – mówi Maria Dyrka, zastępca dyrektora ds. merytorycznych.

– Wystawa będzie prezentowała materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe związane z obyczajem morskim, jakim jest ceremoniał chrztu jednostki. Przedstawi sylwetki matek chrzestnych, które – nadając imiona jednostkom – na trwałe zapisały się w historii floty polskiej oraz nazewnictwa okrętowego – podkreśla dr Elżbieta Wróblewska, kierownik Działu Historii Żeglugi i Handlu Morskiego.

Inicjatorkami przedsięwzięcia są panie Janina Szymczak i Barbara Dobraczyńska – matki chrzestne statków aktywnie działające w Stowarzyszeniu. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku zapewnia pomoc merytoryczną oraz zaplecze techniczne przy realizacji przedsięwzięcia. Ekspozycja zorganizowana zostanie w unikatowej przestrzeni statku-muzeum „Sołdek”, a jej otwarcie zaplanowane jest na 26 maja 2015 roku – w Dzień Matki.