→ Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 grudnia 2021 roku Spichlerze na Ołowiance i statek-muzeum "Sołdek" będą zamknięte dla zwiedzających.
→ Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi
→ Z dniem 2 listopada 2021 roku statek muzeum "Dar Pomorza" został zamknięty w związku z sezonem zimowym
→ Zasady bezpieczeństwa w oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku w związku z pandemią COVID-19 - przeczytaj

Chrzestne Matki na Sołdku

Powstały w 1976 roku Klub Matek Chrzestnych Statków Armatorów Wybrzeża Gdańskiego to elitarne i bardzo szczególne stowarzyszenie. Gromadzi on w znakomitej większości panie, trzymające pieczę nad historią jednostek – okrętów, statków, a nawet kutrów rybackich.

Większość Matek Chrzestnych, obejmując pieczę nad swoim “dzieckiem” za punkt honoru przyjmowało kompletowanie “albumu rodzinnego”, poświęconego historii danej jednostki. Znajdowały się tam różnego rodzaju fotografie, wycinki prasowe i dokumenty. Te pamiątki tworzą niezwykłą kronikę, będącą najlepszym dowodem na to, jak wielką potęgą morską był nasz kraj. Przez lata żadna z instytucji nie zdecydowała się zaprezentować historię, kompletowaną przez matki chrzestne.

12 maja 2014 roku pomiędzy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku i Klubem Matek Chrzestnych Statków Armatorów Wybrzeża Gdańskiego została podpisana umowa partnerska, dotycząca współpracy przy zorganizowaniu wystawy czasowej pod tytułem “Matki i statki”. – Tak jak matka jest dumna ze swoich dzieci, Muzeum Morskie w Gdańsku jest dumne, że to nam powierzono możliwość współorganizowania tej szczególnej wystawy – mówi Maria Dyrka, zastępca dyrektora ds. merytorycznych.

– Wystawa będzie prezentowała materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe związane z obyczajem morskim, jakim jest ceremoniał chrztu jednostki. Przedstawi sylwetki matek chrzestnych, które – nadając imiona jednostkom – na trwałe zapisały się w historii floty polskiej oraz nazewnictwa okrętowego – podkreśla dr Elżbieta Wróblewska, kierownik Działu Historii Żeglugi i Handlu Morskiego.

Inicjatorkami przedsięwzięcia są panie Janina Szymczak i Barbara Dobraczyńska – matki chrzestne statków aktywnie działające w Stowarzyszeniu. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku zapewnia pomoc merytoryczną oraz zaplecze techniczne przy realizacji przedsięwzięcia. Ekspozycja zorganizowana zostanie w unikatowej przestrzeni statku-muzeum “Sołdek”, a jej otwarcie zaplanowane jest na 26 maja 2015 roku – w Dzień Matki.