• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Partnerstwo dla promocji

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku w partnerstwie z Hardanger & Voss Museum z Utne oraz Norweskim Dyrektoriatem Dziedzictwa Kulturowego (Riksantikvaren) z Oslo realizuje projekt pt. „Morskie dziedzictwo kulturowe Polski i Norwegii. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Projekt zachowania i promocji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego związanego ze szkutnictwem”.

Wymiana wiedzy i wspólny program edukacyjny mają zapewnić dialog kulturowy między Partnerami, pochodzącymi z różnych miejsc i reprezentującymi różne pokolenia. Głównym celem Projektu jest ukazanie piękna różnorodności kulturowej oraz podobieństw rozwoju rejonów związanych z morzem w Europie.

Realizacja Projektu rozpoczęła się 2 września 2013 roku i trwać będzie do końca grudnia 2014 roku. Zadanie polega na szkoleniach polskich pracowników Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku w Norwegii z zakresu tradycyjnych rzemiosł morskich oraz wspólnym tworzeniu programu edukacyjnego, który zostanie wdrożony w Polsce oraz Norwegii. W ramach działań promocyjnych przedstawiciele instytucji muzealnych wezmą udział w dwóch festiwalach morskich: w Rostocku i w Kątach Rybackich. Ponadto, naukowcy z obu krajów będą tworzyć wytyczne dla dokumentacji zabytkowych łodzi i statków.

W październiku 2013 r. odbyło się w NMM pierwsze robocze spotkanie partnerów Projektu, w którym udział wzięli również dwaj przedstawiciele Centrum Szkutniczego z Gratangen na północy Norwegii. Norwescy goście odwiedzili Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich, w którym poznali lokalne tradycje szkutnicze oraz historię Żeglugi i rybołówstwa na Zalewie Wiślanym. Kolejne wizyty studyjne zaplanowane są na kwiecień i maj 2014 r.


Projekt realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 w ramach programu pn. „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”.
Dofinansowano również ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.