• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Atlas Dziedzictwa Morskiego w projekcie MARTABAL

W czerwcu 2013 roku Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku otrzymało dofinansowanie do rocznego projektu MARTABAL (Maritime Heritage Atlas of Baltic Sea), z mechanizmu finansowego Seed Money Facility, wspierającego nowatorskie pomysły dla rozwoju obszaru Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region Program).

NMM jest liderem projektu a jego partnerami są – Litewskie Muzeum Morskie w Kłajpedzie, Forum Marinum w Turku oraz Muzeum Marynarki Wojennej w Karlskronie. Głównym celem przedsięwzięcia jest przygotowanie koncepcji dalszego rozwoju Atlasu Dziedzictwa Morskiego, który powstał jako strona internetowa, w trakcie projektu Seaside (Developing Excellent Maritime Destinations in the South Baltic area), w latach 2008-2011. Idea scalania na jednej platformie różnorodnych przykładów morskiego dziedzictwa zyskała duże uznanie, dlatego Atlas został wpisany jako jeden z projektów flagowych w priorytecie Kultura, do Strategii dla Morza Bałtyckiego.

W dniach 6-7 listopada 2013 r. odbyło się w Gdańsku spotkanie partnerów MARTABAL oraz zaproszonych ekspertów. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele środowiska muzealniczego – Norweskie Muzeum Latarni Morskich z Lindesnes, branży informatycznej – hiszpańska firma Arista oraz sektora turystycznego – Landsort Maritime and Environmental Center ze Szwecji, Polska Unia Aktywności Mobilnej z Gdańska oraz Gdańska Organizacja Turystyczna. Głównym celem spotkania było zebranie dotychczasowych doświadczeń w promowaniu oferty turystycznej regionów nadmorskich, która w dużej mierze bazuje na różnorodności i bogactwie dziedzictwa kulturowego.

Atlas Dziedzictwa Morskiego jest obecnie jedyną platformą, gromadzącą wiedzę o historii, zabytkach i miejscach związanych z morskim dziedzictwem Bałtyku; od szkutnictwa i okrętownictwa, poprzez architekturę, zabytki techniki, środowisko naturalne, po wydarzenia plenerowe takie jak np. festiwale żeglarstwa Baltic Sail. Dwa wyzwania, które stoją przed dalszym rozwojem Atlasu to sposób w jaki będzie on kontynuowany i uaktualniany, a przede wszystkim jak ma być on udostępniony szerokiej publiczności. Czy Atlas może być potencjalnym narzędziem dla uatrakcyjnienia oferty turystycznej miast nadbałtyckich ? To pytanie pojawi się na następnym spotkaniu projektu Martabal, w kwietniu 2014 roku w Turku.

Po przygotowaniu badań rynku turystycznego w obszarze Morza Bałtyckiego, analizy najnowszych rozwiązań w obrębie nowych technologii oraz zaplanowaniu współpracy merytorycznej z siecią największych muzeów morskich regionu, zostanie podjęta ostateczna decyzja o wyborze programu, do którego zostanie przygotowana aplikacja na nowy, kilkuletni projekt. Rozpatrywane są kryteria naboru do – Horizon 2020, Creative Europe, Baltic Sea Region oraz fundusze narodowe. Zakończenie projektu zostało zaplanowane na wrzesień 2014.