• Wystawa „Z Gdyni w daleki świat. Stocznia Gdynia i jej statki” na statku-muzeum „Sołdek” od dnia 16.06.2023 r. będzie nieczynna do odwołania
• 8 czerwca 2023 r. (Boże Ciało) wszystkie oddziały Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku będą zamknięte
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Nowa inwestycja w Tczewie

W czwartek, 13 marca 2014 roku w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa poświęcona najnowszej inwestycji Narodowego Muzeum Morskiego – „Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie”. Realizacja projektu ma się rozpocząć w tym roku – pierwsze prace budowlane ruszą najpóźniej w lipcu. Zakończenie projektu planowane jest na koniec kwietnia 2016 r.

Inwestycja
Zbiory Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku są niezwykle zróżnicowane. Wśród ważnych eksponatów znajdują się również obiekty wielkogabarytowe, jak zabytkowe jachty oraz części konstrukcyjne m.in. średniowiecznych wraków łodzi i statków. Do tej pory Muzeum, podobnie jak inne placówki muzealne na świecie, borykało się z problemami przechowywania tego typu eksponatów. Brakowało magazynów z odpowiednim wyposażeniem, w których można by było nie tylko przechowywać zabytki, należycie je prezentować, ale także przeprowadzać prace konserwatorskie i badawcze. Budowane w Tczewie Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym ma wypełnić tę lukę. – Badania archeologiczne, konserwatorskie oraz prace nad wydobytymi z wody obiektami wypromowały naszą placówkę wśród muzeów i instytucji w Europie, zajmujących się archeologią podwodną. Budowa Centrum Konserwacji Wraków w Tczewie jest naturalną i konieczną linią rozwoju Narodowego Muzeum Morskiego – podkreśla Maria Dyrka, główny konserwator, zastępca dyrektora NMM ds. merytorycznych.

Dotacja
Tczewskie Centrum Konserwacji Wraków to nowatorska i rzadko spotykana w Europie inwestycja. Jej całkowity koszt wynosi 22 mln złotych i jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tczewska filia Narodowego Muzeum Morskiego jest już drugą, po Ośrodku Kultury Morskiej, inwestycją dofinansowaną z tego funduszu. Projekt jest realizowany w partnerstwie polsko – norweskim z Narodowym Muzeum Morskim w Oslo oraz z Muzeum Historii Kultury w Oslo.

Budynek
Budynek Centrum Konserwacji Wraków Statków zaprojektowany został w centrum Tczewa, w strefie Południowych Obrzeży Starego Miasta. Nieruchomość została przekazana Muzeum na przełomie lat 70 i 80 – tych XX wieku przez Gminę Miasta Tczew. Wcześniej w budynkach mieściła się Fabryka Gazomierzy (dawny Zespół Fabryk Wyrobów Metalowych). Projekt Centrum stanowią dwie przenikające się bryły, które wyznaczają wewnętrzny podział na dwie podstawowe części – Pracownię Konserwacji i Magazyn Studyjny wraz z Salą Ekspozycyjną. W Sali Ekspozycyjnej, o powierzchni ok. 313 m2, będą przechowywane i udostępniane zwiedzającym zabytki wielkogabarytowe. W tym też miejscu prezentowane mają być m.in trzy historyczne jachty: „Dal”, „Opty” i „Kumka IV” oraz części konstrukcyjne zabytkowych statków. Druga przestrzeń Magazynu Studyjnego – Antresola – o powierzchni ok. 169 m2, wyposażona będzie w przeszklone regały przesuwne, w których eksponowane będą muzealia o małych rozmiarach. Powierzchnię użytkową tczewskiej filii NMM zajmować będą przestrzenie Pracowni Konserwacji, gdzie oprócz prac konserwatorsko-archeologicznych planowane są działania związane z digitalizacją zabytków ruchomych.

Digitalizacja
– W ramach projektu Centrum Konserwacji Wraków w Tczewie planujemy wiele działań mających na celu rozwój zasobów cyfrowych. – podkreśla Szymon Kulas, koordynator tczewskiego projektu i zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych NMM – Jednym z nich jest wykorzystanie technologii rozszerzonej rzeczywistości (ang. augmented reality) do prezentacji informacji o zbiorach muzealnych. Rozszerzona rzeczywistość to system charakteryzujący się trzema cechami: łączy świat realny z rzeczywistością wirtualną, interakcję w czasie rzeczywistym oraz umożliwia swobodę ruchów w trzech wymiarach.

W budynku Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie zdecydowano się wykorzystać rozszerzoną rzeczywistość w możliwie szerokim spektrum. Goście będą z niej korzystali przy użyciu własnych urządzeń mobilnych, za pomocą specjalnie przygotowanej darmowej aplikacji internetowej. – Wykorzystanie tej rozwijającej się technologii umożliwi m.in. przedstawienie kontekstu zabytku w niezwykle atrakcyjnej i przystępnej dla odbiorcy formie, bez konieczności tworzenia dodatkowej aranżacji scenograficznej. To z kolei pozwoli ograniczyć strefę ekspozycji tylko do przestrzeni niezbędnej dla umiejscowienia zabytku – zaznacza Szymon Kulas.

Lokalizacja i obszar oddziaływania
Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym ma być nie tylko zapleczem infrastruktury dla Muzeum, ale też przyciągać mieszkańców Tczewa oraz turystów, odwiedzających województwo pomorskie.


Projekt pn.: „Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie – budowa infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku” realizowany w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.